ล่องเรือโปรแกรมอยุธยา Archives - ALL ABOUT JOURNEY

ล่องเรือโปรแกรมอยุธยา

ล่องเรือโปรแกรมอยุธยา

ล่องเรืออยุธยา : ครึ่งวันบ่าย-วัดช่องลม(นนทบุรี)-กลับโดยเรือแกรนด์เพิร์ล-ท่าเรือริเวอร์ซิตี้

Code: #เรือแกรนด์เพิร์ลอยุธยา

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 1,250 บาท เด็ก(อายุ 4-10 ปี) 850 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: บริการทุกวัน

ล่องเรืออยุธยา : ครึ่งวันเช้า-ท่าเรือริเวอร์ซิตี้-ไปโดยเรือแกรนด์เพิร์ล-วัดช่องลม(นนทบุรี)

Code: #เรือแกรนด์เพิร์ลอยุธยา

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 950 บาท เด็ก(อายุ 4-10 ปี) 650 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: บริการทุกวัน

ล่องเรืออยุธยา : ครึ่งวันบ่าย-วัดช่องลม(นนทบุรี)-กลับโดยเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์-ท่าเรือริเวอร์ซิตี้

Code: #เรือไวท์ออร์คิดอยุธยา

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 1,050 บาท เด็ก(4-10 ปี) 950 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: บริการทุกวัน

ล่องเรืออยุธยา : ครึ่งวันเช้า-ท่าเรือริเวอร์ซิตี้-ไปโดยเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์-วัดช่องลม(นนทบุรี)

Code: #เรือไวท์ออร์คิดอยุธยา

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 800 บาท เด็ก(4-10 ปี) 700 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: บริการทุกวัน

ล่องเรืออยุธยา : โปรแกรมทัวร์เต็มวันไปรถบัส-กลับเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์

Code: #เรือไวท์ออร์คิดอยุธยา

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 1,600 บาท เด็ก(4-10 ปี) 1,300 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: บริการทุกวัน

ล่องเรืออยุธยา : โปรแกรมทัวร์เต็มวันไปรถบัส-กลับเรือแกรนด์เพิร์ล

Code: #เรือแกรนด์เพิร์ลอยุธยา

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 1,520 บาท เด็ก(อายุ 4-10 ปี) 1,290 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: บริการทุกวัน

Top