ล่องเรือไวท์ออร์คิด Seafood Archives - ALL ABOUT JOURNEY

ล่องเรือไวท์ออร์คิด Seafood

ล่องเรือไวท์ออร์คิด Seafood

เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์-ซีฟู้ด ท่าเรือ : เอเชียทีค ลงทะเบียน 18.00 อาหาร: บุฟเฟต์ไทย-นานาชาติ+ซีฟู๊ด การแสดงดนตรีสด

Code: #เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์-ซีฟู้ด(หยุดให้บริการชั่วคราววันที่ 5 ม.ค.-1 ก.พ.64)

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 950 บาท เด็ก(4-10 ปี) 750 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: เวลา 19.00-21.00 น. เปิดให้บริการ วันศุกร์ และ วันเสาร์

เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์-ซีฟู้ด ท่าเรือ : ไอคอนสยาม ลงทะเบียน 18.00 อาหาร:บุฟเฟต์ไทย-นานาชาติ+ซีฟู๊ด การแสดงดนตรีสด

Code: #เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์-ซีฟู้ด(หยุดให้บริการชั่วคราววันที่ 5 ม.ค.-1 ก.พ.64)

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 950 บาท เด็ก(4-10 ปี) 750 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: เวลา 19.40-21.40 น. เปิดให้บริการ วันศุกร์ และ วันเสาร์

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved.
Top