ทัวร์ลักเซมเบิร์ก Archives - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ลักเซมเบิร์ก

ทัวร์ยุโรป: ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – ลักเซมเบิร์ก – เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ (QR)

Code: #IG04-GO3CDG-QR001-EUR-85QR-MAR-MAY-54-59-B0312

Qatar Airways (QR)

55,900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 6 มี.ค. 2562 – 15 พ.ค. 2562

ทัวร์ยุโรป: Happy Time in Paris and Benelux ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน เอมิเรสต์ (EK)

Code: #IG04-GO3CDG-EK010-EUR-85EK-APR-MAY-49-58-B0312

Emirates Airlines (EK)

49,900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 4 เม.ย. 2562 – 9 พ.ค. 2562

ทัวร์ยุโรป:Many Thanks from Paris and Benelux ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน เอมิเรสต์ (EK)

Code: #IG04-GO3CDG-EK009-EUR-85EK-APR-AMY-49-62-B0311

Emirates Airlines (EK)

49,900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 16 มี.ค. 2562 – 9 พ.ค. 2562

ทัวร์ยุโรป: แกรนด์เบเนลักซ์ (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ) ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน

Code: #IE04-BENELUX KEUKENHOF2019-8AF-KL-APR-69-MN0911

Air France (AF)KLM Royal Dutch Airlines (KL)

69,900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 09, 13, 27, 29 เม.ย.2562

Top