ทัวร์ยุโรป : Harmony of Eastern Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ยุโรป : Harmony of Eastern Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG)

กำหนดการเดินทาง

2562

  • เม.ย. 10-19
  • พ.ค.  1-10,12-21,29-7
  • มิ.ย. 6-15,20-29

Highlight

  • บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
  • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี
  • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague)
  • พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย
  • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
  • เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลก
  • เมนูพิเศษ,, ซุปกุลาซ ,เป็ดอบโบฮีเมียน และ ขาหมูเยอรมัน

กำหนดการ

วันที่ 1 กรุงเทพฯ

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ -ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

วันที่ 3 บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา – เบอร์โน

วันที่ 4 เบอร์โน – ปราก – ปราสาทปราก

วันที่ 5 ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ

วันที่ 6 เชสกี้ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซ่น

วันที่ 7 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก

วันที่ 8 อินส์บรูค – ฮัลสตัท – เวียนนา

วันที่ 9 เวียนนา – กรุงเทพฯ

วันที่ 10 กรุงเทพฯ

  58,888 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG04-GO3VIE-TG022-EUR-HOEE-10TG-APR-JUN-62-75-B0321

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @allaboutjourney addline

แชร์แพ็กเกจ

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top