ทัวร์ญี่ปุ่น: OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (FOREVER) 5 วัน 3 คืน - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ญี่ปุ่น: OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (FOREVER) 5 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง

2562

  • มี.ค. 27-31, 28-1 เม.ย., 29-2 เม.ย., 30-3 เม.ย., 31-4 เม.ย.
  • เม.ย. 01-05, 02-06 (วันจักรี หยุด 6 เม.ย.), 03-07 (วันจักรี หยุด 6-7 เม.ย.), 04-08 (วันจักรี หยุด 6-8 เม.ย.), 05-09 (วันจักรี หยุด 6-8 เม.ย.), 06-10 (วันจักรี หยุด 6-8 เม.ย.), 07-11(วันจักรี หยุด 7-8 เม.ย.), 08-12 (วันจักรี หยุด 8 เม.ย.), 09-13 (วันสงกรานต์ หยุด 1เม.ย.), 10-14 (วันสงกรานต์ หยุด 13-14 เม.ย.), 11-15 (วันสงกรานต์ หยุด 13-15 เม.ย.), 13-17 (วันสงกรานต์ หยุด 13-16 เม.ย.), 14-18 (วันสงกรานต์ หยุด 13-16 เม.ย.), 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26
  • พ.ค. 06-10 (วันบรมราชาภิเศษ หยุด 6 พ.ค.), 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21 (วันวิสาขบูชา หยุด 18-20 พ.ค.), 18-22 (วันวิสาขบูชา หยุด 18-20 พ.ค.), 19-23 (วันวิสาขบูชา หยุด 19-20 พ.ค.), 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31, 28-1 มิ.ย., 29-2 มิ.ย., 30-3 มิ.ย.

 

Highlight

  • เดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกาก้า โยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้า ทาให้เกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้าเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต
  • เดินทางสู่ ทาคายาม่า Takayama เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์ ถูกขนานนามไว้ว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือนสร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นร้อยๆปี
  • นำท่านสู่ ชิราคาวาโกะ Shirakawago เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง HILIGHT!!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี
  • สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก
  • นำท่านช้อปปิ้งกันต่อ ณ เอ็กซ์โปซิตี้ Expo City ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซาก้า ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เอ็กซ์โปซิตี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร
  • เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า Osaka Castle (ด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกาแพงหินคอนกรีต, คูน้า และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น
  • อิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ Shinsaibashi บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ

 

กำหนดการ

วันที่ 1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคะคุจิ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

วันที่ 3 นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – เมืองอิงะ

วันที่ 4 ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เอ็กซ์โปซิตี้ – เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่ 5 สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

  เริ่มต้น 20,888 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IT14-XJ103-JPN-OSKT-53XJ-MAR-MAY-20-35-F0205

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @allaboutjourney addline

แชร์แพ็กเกจ

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top