ทัวร์ล่องเรือสำราญ: ล่องเรือแม่น้ำโซน, โรน, คามาร์ก (ฝรั่งเศส) 10 วัน - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ล่องเรือสำราญ: ล่องเรือแม่น้ำโซน, โรน, คามาร์ก (ฝรั่งเศส) 10 วัน

กำหนดการเดินทาง

2562

 • ต.ค.         11-20(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด 12-13 ต.ค.)

Highlight

 • แวะถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ (St.Charles Cathedral) โบสถ์โรมันคาธอลิก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1912
 • นำท่านเที่ยวชมเมืองลียง (Lyon) ซึ่ง องค์การยูเนสโก (Unesco) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1998
 • ชม โบสถ์แซง นิเช่ ( Nizier church) เป็นโบสถ์ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม
 • เข้าชมโบสถ์ อิกลิส แซงต์ ปิแอร์ (Eglise Saint Pierre) ซึ่งเป็นโบสถ์ใจกลางเมืองสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18
 • ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาโบราณ (Old Parliament) ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 18-19
 • ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาประจำเมือง (Clock Tower) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานโรมันปงดูว์การ์ (Pont du Gard) สะพานส่งน้ำโรมันโบราณสร้างโดยจักรวรรดิโรมัน
 • นำท่านเข้าชมพระราชวังพระสันตะปาปา (Palais de Papes)
 • ถ่ายรูปกับสะพานอาวีญงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปีค.ศ. 1995
 • นำท่านเข้าชมปราสาทตูร์นอง (Tournon Castle) ซึ่งเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 10
 • เข้าชมมหาวิหารนอเทรอ-ดาม เดอ โฟวิเออ (Basilica of Notre-Dame de Fourviere) มหาวิหารเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นบนเขาในช่วงระหว่าง ปี ค.ศ.1872-1884

กำหนดการ

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 อิสตันบูล – ลียง – แซ็ง เอเตียน

วันที่ 3 ลียง – มากง

วันที่ 4 มากง – เทร์วูร์

วันที่ 5 เวียนน์ – ล่องเรือชมแม่น้ำโรน

วันที่ 6 อาร์ลส์ – เรอมูแลงส์ – นีมส์

วันที่ 7 อาวีญง – วีวีเย

วันที่ 8 วีวีเย – ตูร์นอง

วันที่ 9 ลียง – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – อิสตันบูล

วันที่ 10 กรุงเทพมหานคร

  89,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IE04-RHONE CRUISE-10TK-OCT-89-MN0312

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @allaboutjourney addline

แชร์แพ็กเกจ

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top