ทัวร์แคนาดา: แคนาดา นิวอิงแลนด์ 10 วัน - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์แคนาดา: แคนาดา นิวอิงแลนด์ 10 วัน

กำหนดการเดินทาง

2562

 • พ.ค.      23-01มิ.ย.
 • มิ.ย.      13-22
 • ก.ค.      11-20(วันอาสาฬหบูชา + วันเข้าพรรษา หยุด 16-17 ก.ค.)
 • ส.ค.      10-19(วันแม่แห่งชาติ หยุด 10-12 ส.ค.)
 • ก.ย.       21-30
 • ต.ค.       12-21(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด 12-13 ต.ค.), 19-28(วันปิยมหาราช หยุด 1 วัน)

Highlight

 • นำท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร
 • นำท่านเข้าชมวิหารนอร์ธเทอดาม (Notre Dame Basilica of Montreal) ซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมอนทรีออล
 • เข้าชมโบสถ์นอทร์ ดาม เด วิกตัวร์ (Church Notre-Dame-des-Victoires) เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง
 • นำท่านชม ปอตี ช็องแปล็ง (Quartier Petit-Champlain) เป็นย่านเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป
 • ถ่ายรูปกับ Promenade de la Gorge ของแม่น้ำมากอก (Magog) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและความสวยงามของเมืองเชอร์บรูค
 • ชมวิวภูเขาและทะเลสาบที่จัดในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์พืชแห่งบิเกโล (Bigelow Preserve)
 • เข้าชมนำอุทยานแห่งชาติอะคาเดีย(Acadia National Park) อุทยานแห่งชาติที่อยู่ใกล้ๆบาร์ฮาร์เบอร์ (Bar Harbor) เมืองรีสอร์ทแห่งการท่องเที่ยวของรัฐเมน
 • นำท่านเดินทางสู่ Wrentham Village Premium Outlet ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Museum of Science) พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่นักท่องเที่ยวกว่าค่อนโลกต่างเล่าลือกันว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลก

กำหนดการ

วันที่ 1 กรุงเทพ – อิสตันบูล

วันที่ 2 อิสตันบูล – มอนทรีออล

วันที่ 3 มอนทรีออล – ควิเบก (พักค้าง 2 คืน)

วันที่ 4 ควิเบก

วันที่ 5 ควิเบก – เชอร์บรูค – อุสติส – บังกอร์

วันที่ 6 บังกอร์ – บาร์ฮาร์เบอร์ – พอร์ตแลนด์

วันที่ 7 พอร์ตแลนด์ – บอสตัน – ช้อปปิ้งเอาท์เลต

วันที่ 8 บอสตัน

วันที่ 9 บอสตัน – อิสตันบูล

วันที่ 10 กรุงเทพมหานคร

  125,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IE04-CANADA NEWENGLAND-10TK-MAY-OCT-125-MN0311

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @allaboutjourney addline

แชร์แพ็กเกจ

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top