ทัวร์ยุโรป: อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ยุโรป: อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน

กำหนดการเดินทาง

2562

 • พ.ค.      16-25 (วันวิสาขบูชา หยุด 18-20 พ.ค.)
 • ก.ค.       12-21 (วันอาสาฬหบูชา + วันเข้าพรรษา หยุด 16-17 ก.ค.)
 • ส.ค.        08-17 (วันแม่แห่งชาติ หยุด 10-12 ส.ค.)
 • ก.ย.        20-29
 • ต.ค.        04-13, 11-20 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด 12-13 ต.ค.), 20-29 (วันปิยมหาราช หยุด 1 วัน)

Highlight

 • ถ่ายรูปกับ โคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • ชม น้ำพุเทรวี่ (The Trevi Fountain) น้ำพุที่เหล่านักท่องเที่ยวนิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพื่อให้ได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง
 • นำท่านสู่ย่าน บันไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนัดพบของชาวโรมและนักท่องเที่ยวทั่วโลก
 • ถ่ายรูปกับ หอเอนเมืองปิซ่า (The Leaning Tower of Pisa) เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
 • ชม จัตุรัสไมเคิล แองเจโล เพื่อชมรูปปั้นจำลองของ “เดวิด” ที่โด่งดังในตำนาน
 • นำท่านนั่งเรือสู่เกาะเวนิส เมืองเวนิสได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก”
 • ชม มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือที่เรียกว่าดูโอโม่ (Milan Duomo) เป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรุงวาติกัน
 • ถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
 • นำท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกของสวิตเซอร์แลนด์
 • นำท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (Verseille Palace) อันเป็นพระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส

กำหนดการ

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 อิสตันบูล – โรม

วันที่ 3 ปิซ่า – ฟลอเรนซ์

วันที่ 4 เวนิส

วันที่ 5 มิลาน – ลูเซิร์น

วันที่ 6 ยอดเขาจุงเฟรา – เบียล

วันที่ 7 กอลมาร์ – สตราสบูร์ก

วันที่ 8 ปารีส – แวร์ซายส์

วันที่ 9 ปารีส

วันที่ 10 กรุงเทพมหานคร

  เริ่มต้น 85,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IE04-EUR-IT SW FR-10TK-MAY-OCT-85-87-MN0311

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @allaboutjourney addline

แชร์แพ็กเกจ

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ยุโรป:อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (ยอดเขาทิตลิส) ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

Code: #IG04-GO3MXP-EK003-EUR-TSFBN-96EK-MAR-APR-56-69-B0318

Emirates Airlines (EK)

56,900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 28 มี.ค. 2562 – 12 เม.ย. 2562

Top