ทัวร์ยุโรป: อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ยุโรป: อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

กำหนดการเดินทาง

2562

 • พ.ค.          05-11, 06-12(วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หยุด 1 วัน)

Highlight

 • นำท่านแวะถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือที่เรียกว่าดูโอโม่ (Duomo) เป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอับดับสอง รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรุงวาติกัน
 • นำท่านเดินทางสู่ ฟอกซ์ทาวน์ เอาท์เลต เป็นช้อปปิ้งเอาท์เลตที่รวมสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมจากหลายเมือง
 • อิสระให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศริมทะเลสาบลูกาโน ทะเลสาบน้ำแข็งอันสวยงามทางตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์
 • นำท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
 • ชมรูป แกะสลักสิงโตร้องไห้ หรือ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
 • ท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนนสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของสวิส
 • นำท่านชม กลาเซียร์หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จากนั้นสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง เรียกได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป
 • นำท่านถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี
 • นำท่านถ่ายภาพกับ นาฬิกาดอกไม้ที่สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา
 • นำท่านชมกรุงเบิร์นซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010
 • นำท่านเดินเล่นบนถนน บานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

กำหนดการ

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 มิลาน – ช้อปปิ้งฟอกซ์ ทาวน์ เอาท์เลต – โคโม

วันที่ 3 โคโม – ลูกาโน – ลูเซิร์น – อินเตอร์ลาเก้น

วันที่ 4 อินเตอร์ลาเก้น – ขึ้นเขาจุงเฟรา (มรดกโลก) – มองเทรอซ์

วันที่ 5 มองเทรอซ์ – โลซานน์ – เจนีวา – เมืองมรดกโลกเบิร์น

วันที่ 6 ซูริค

วันที่ 7 กรุงเทพมหานคร

  59,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IE04-EUR-IT SW-7TK-MAY-59-MN0311

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @allaboutjourney addline

แชร์แพ็กเกจ

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์พม่า : โปรประหยัด เที่ยวพม่า บินนกแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พักหรู 4 ดาว 3 วัน 2 คืน

Code: #IB06-MMR012-MMR-32DD-NOV-MAR-10-14-M0824

Nok Air (DD)

เริ่มต้น 10,900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 2 พ.ย.2561.- 23 มี.ค.2562

Top