ทัวร์ยุโรป: โปรโมเยอรมนี บาวาเรีย 8 วัน 6 คืน - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ยุโรป: โปรโมเยอรมนี บาวาเรีย 8 วัน 6 คืน

กำหนดการเดินทาง

2562

  • ก.ค.        26-02ส.ค.(วันเฉลิมฯ ร.10 หยุด 1 วัน)

Highlight

  • นำท่านชมและแวะถ่ายรูปกับมหาวิหารเรเกนสบวร์ก (Regensburg Cathedral) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของเมือง
  • ถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ (St.Lorenz Church) โบสถ์เก่าแก่ประจำเมืองสไตล์โกธิค
  • ถ่ายรูปกับ ปราสาทนูเรมเบิร์ก (Nuremberg Castle) หนึ่งในป้อมปราการยุคกลางที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป
  • นำท่านเข้าชม พระราชวังเวิร์ซเบิร์ก (Wurzburg Residenz) หรืออดีตพระราชวังสไตล์บาโรค หนึ่งในพระราชวังที่มีอาณาเขตใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี
  • ชม พิพิธภัณฑ์ PORCHE (Porsche Museum) อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์จัดแสดงยนตร์กรรมสายสปอร์ตสัญชาติเยอรมันชื่อก้องโลก
  • ถ่ายรูปกับ มหาวิหารอุล์ม (Ulm Munster) มหาวิหารที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในโลก
  • นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) และนั่งมินิบัสเพื่อเข้าชมปราสาท
  • นกระเช้าสู่เทือกเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitzplatt) ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ในประเทศเยอรมนี
  • ถ่ายรูปกับโบสถ์ เซ็นต์ปีเตอร์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์แห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของเมืองมิวนิค

กำหนดการ

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร – มิวนิค

วันที่ 2 มิวนิค  – เรเกนสบวร์ก – นูเรมเบิร์ก

วันที่ 3 นูเรมเบิร์ก – บัมแบร์ก – เวิร์ซเบิร์ก

วันที่ 4 โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – ดิงเกลบูห์ – สตุ๊ดการ์ต

วันที่ 5 พิพิธภัณฑ์ PORSCHE – ทูบินเกน – ฟุสเซ่น

วันที่ 6 ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ – มิวนิค

วันที่ 7 มิวนิค

วันที่ 8 กรุงเทพฯ

  59,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IE04-EUR-PROMOGER-86LH-JUL-59-MN0307

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @allaboutjourney addline

แชร์แพ็กเกจ

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top