ทัวร์รัสเซีย: แกรนด์รัสเซีย 8 วัน - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์รัสเซีย: แกรนด์รัสเซีย 8 วัน

กำหนดการเดินทาง

2562

 • มิ.ย.          15-22
 • ก.ค.          26-02ส.ค. (วันเฉลิมฯ ร.10 หยุด 1 วัน)
 • ก.ย.          13-20
 • ต.ค.          10-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด 12-13 ต.ค.), 15-22, 22-29 (วันปิยมหาราช หยุด 1 วัน)
 • พ.ย.          08-15, 15-22

Highlight

 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (The Kremlin) สัญลักษณ์แห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (Armoury Chamber) ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย
 • ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์เดอซาเวียร์ (The Cathedral of Christ OurSaviour) โบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโล
 • ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซ็นต์บาซิล (St. Basil’s Cathedral) สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของรัสเซีย
 • นำท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) อดีตพระราชวังฤดูหนาวที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง
 • เข้าชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ (Petrodvorets) หรือที่ชาวรัสเซียเรียกว่า “ปิเตียร์โก๊ฟ”นับเป็นพระราชวังที่สวยงามไม่เหมือนใคร และเป็นที่หนึ่งของความใหญ่โตที่สุดในรัสเซีย
 • เข้าชมมหาวิหารเซ็นต์ไอแซค (St. Issac Cathedral) สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิ่งใหญ่
 • เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Ekaterina Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย

กำหนดการ

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 อิสตันบูล – มอสโคว์ – เข้าชมพระราชวังเครมลิน

วันที่ 3 ซาร์กอร์ส– จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์เดอซาเวียร์ – มหาวิหารเซ็นต์บาซิล – ช้อปปิ้ง

วันที่ 4 เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ

วันที่ 5 เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล

วันที่ 6 เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – มหาวิหารคาซาน – เข้าชมโบสถ์หยดเลือด

วันที่ 7 เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – อารามอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้

วันที่ 8 กรุงเทพฯ

  เริ่มต้น 62,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IE04-RUS-GRANDRUSSIA-8TK-JUN-NOV-62-65-MN0326

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @allaboutjourney addline

แชร์แพ็กเกจ

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top