ทัวร์จีน: กุ้ยหลิน หยางซั่ว 5 วัน 4 คืน - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์จีน: กุ้ยหลิน หยางซั่ว 5 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทาง

2562

 • เม.ย. 10-14 (วันสงกรานต์ หยุด 13-14 เม.ย.), 24-28
 • พ.ค. 22-26
 • มิ.ย. 05-09, 19-23
 • ก.ค. 10-14, 17-21 (วันอาสาฬหบูชา + วันเข้าพรรษา หยุด 17 ก.ค.)
 • ส.ค. 21-25
 • ก.ย. 11-15, 25-29
 • ต.ค. 09-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด 12-13 ต.ค.), 23-27 (วันปิยมหาราช หยุด 23 ต.ค.)

 

Highlight

 • นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเหยาซาน นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองกุ้ยหลิน เขาเหยาซานเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเมืองกุ้ยหลิน
 • นำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอันล้ค่าแก่คนที่ท่านรัก
 • นำท่านชม สวนฉวนซาน ซึ่งเป็นสวนจีนโบราณที่ตั้งอยู่ในเมืองกุ้ยหลินฝั่งตะวันออกของแม่น้ำหลีเจียง สวนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของเมืองกุ้ยหลิน
 • นำท่านชม ถ้ำทะลุ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลทาให้ถ้านี้ความแปลกตาและสวยงาม
 • นำท่านชม โชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW การแสดงที่ผสมผสานระหว่างบัลเลย์กับกายกรรมเข้าด้วยกัน ผ่านการเคี่ยวกรำและฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชว์นับสิบปี
 • นำทุกท่านชม เขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน เขางวงช้างตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้าหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัวเป็นหนึ่งในภูเขาที่ขึ้นชื่อของกุ้ยหลิน
 • นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ”
 • นำท่าน ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง ชมความงาม 2 ฝั่งของแม่น้ำหลีเจียงที่สวยงาม ลัดเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพันที่มีรูปร่างต่างๆ

 

กำหนดการ

วันที่ 1    กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองกุ้ยหลิน

วันที่ 2  กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) – ร้านหยก – สวนฉวนซาน – ถ้าทะลุ ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW

วันที่ 3   เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – ร้านบัวหิมะ – เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)

วันที่ 4   ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – กุ้ยหลิน – ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน

วันที่ 5   สนามบินกุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

  เริ่มต้น 13,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IZ02-ZKWL04-CHI-GLYZ-54CZ-APR-OCT-13-18-F0402

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @allaboutjourney addline

แชร์แพ็กเกจ

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top