ทัวร์ตุรกี: แกรนด์ตุรกี 8 วัน - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ตุรกี: แกรนด์ตุรกี 8 วัน

กำหนดการเดินทาง

2562

 • พ.ค.       18-25(วันวิสาขบูชา หยุด 18-20 พ.ค.), 31-07มิ.ย.
 • มิ.ย.        15-22

Highlight

 • ชม นครใต้ดิน (Underground city of Kaymakli) ซึ่งเป็นเมืองใต้ดินที่มีครบทุกอย่าง ทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9
 • ชมโรงงานทอพรม ต่อด้วยโรงงานอัญมณี
 • ชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana museum) หรือสำนักลมวน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1231
 • ชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน
 • ชม ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้
 • ชมสนามแข่งม้าของชาวโรมัน หรือ “ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรือจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็นที่จัดแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง
 • ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านอะห์เมตที่ 1
 • ชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
 • นำท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร

กำหนดการ

วันที่ 1 กรุงเทพฯ

วันที่ 2 อิสตันบูล –  คัปปาโดเกีย

วันที่ 3 คอนย่า

วันที่ 4 ปามุคคาเล่

วันที่ 5 เมืองโบราณเอฟฟิซุส – อิสตันบูล

วันที่ 6 อิสตันบูล

วันที่ 7 อิสตันบูล

วันที่ 8 กรุงเทพฯ

  39,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IE04-TUR-GRANDTUR-8TK-MAY-JUN-39-MN0405

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @allaboutjourney addline

แชร์แพ็กเกจ

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top