ทัวร์จอร์เจีย: แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์จอร์เจีย: แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน

กำหนดการเดินทาง

2562

 • ก.ค.       12-19(วันอาสาฬหบูชา + วันเข้าพรรษา หยุด 16-17 ก.ค.)
 • ส.ค.       09-16(วันแม่แห่งชาติ หยุด 10-12 ส.ค.)
 • ก.ย.       20-27
 • ต.ค.       04-11, 12-19(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด 12-13 ต.ค.), 17-24, 23-30(วันปิยมหาราช หยุด 1 วัน)

Highlight

 • ชม ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ (Old town of Tbilisi)
 • ถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ (Peace bridge) สะพานความยาว 150 เมตรซึ่งเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่
 • นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา (Narigala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษที่ 4 ซึ่งนักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการป้อมหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด
 • ชม อารามจวารี (Jvari monastery) หรืออารามแห่งกางเขน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยุคศตวรรษที่ 6
 • นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (Jeep 4 wheels Drive) เพื่อเดินทางสู่ โบสถ์เกอร์เกติสเมบา (Gergeti sameba church) สถานที่ท่องเที่ยวและจุดถ่ายรูปที่โด่งดังมากที่สุดของประเทศจอร์เจีย
 • ชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Stalin Museum)เรื่องราวของสตาลินมากมายถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอุพลิสชิเค (Uplistsikhe) เพื่อเที่ยวชมหนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย
 • ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี
 • ชม ถ้ำโพรมิธีอุส (Promatheus cave) หนึ่งในถ้ำอันน่าอัศจรรย์ของชาวจอร์เจีย
 • ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมิ เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลดำก็เพราะดินโคลนชายฝั่งดินทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสีดำอันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์

กำหนดการ

วันที่ 1 กรุงเทพฯ

วันที่ 2 อิสตันบูล – ทบีลิซี่

วันที่ 3 มิทสเคต้า – คาสเบกิ – หุบเขาคอเคซัส

วันที่ 4 โกรี – อุพลิสชิเค – บอร์โจมี

วันที่ 5 บอร์โจมี – คูไทซี

วันที่ 6 ถ้ำโพรมิธีอุส – บาทูมิ – ล่องเรือชมทะเลดำ

วันที่ 7 บาทูมิ – อิสตันบูล

วันที่ 8 กรุงเทพฯ

  เริ่มต้น 55,500 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IE04-GEORGIA-8TK-JUL-OCT-55-57-MN0410

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @allaboutjourney addline

แชร์แพ็กเกจ

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top