ทัวร์อเมริกา: เม็กซิโก – คิวบา 11 วัน - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์อเมริกา: เม็กซิโก – คิวบา 11 วัน

กำหนดการเดินทาง

2562

 • ก.ย.       13-23
 • ต.ค.       11-21 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด 12-13 ต.ค.), 18-28 (วันปิยมหาราช หยุด 1 วัน)

Highlight

 • ชมปิระมิดสุริยัน (The Pyramid of the Sun) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณโบราณสถานแห่งนี้
 • เข้าชมโบสถ์พระแม่มารีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งกัวดาลูป (Basilica De Guadalupe)
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาแห่งชาติ(National Museum of Anthropology) ที่รวบรวมเอาศิลปวัตถุและปิระมิดจำลอง รวมทั้งอารายธรรมเก่าแก่ของชนเผ่าโบราณต่างๆในเม็กซิโกมาไว้ในที่เดียวกัน
 • ชมปิระมิดแห่งเวทย์มนต์ (Pyramid of the Magician) ซึ่งสร้างเป็นชั้นๆทั้งหมด 5 ชั้น เป็นปิระมิดที่สูงเด่นที่สุดในเมืองโบราณแห่งนี้
 • ชมวิหารเทพเจ้าแห่งฝน (Temple of Chac Mool) ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ชาวมายาที่อาศัยในบริเวณนี้
 • ชม พลาซ่า แกรนด์เด (Plaza Grande) จัตุรัสใจกลางเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นจุดศูนย์กลางของย่านประวัติศาสตร์
 • เข้าชมเมืองโบราณชิเชน-อิทซาได้รับการขึ้นทะเบียนจาก องค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1988 รวมถึงได้รับการโหวตคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลกยุคใหม่เมื่อวันที่ 7 เดือน 7 ปี 2007
 • ชมปิระมิดแห่งเทพเจ้าคูคุลคาน ซึ่งถือเป็นปิระมิดแห่งสุดท้ายและเป็นปิระมิดที่กล่าวได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของอาราย ธรรมมายาด้วย
 • นำท่านถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถานโฮเซ มาร์ติ (Jose Marti Memorial) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างเป็นทาวเวอร์รูปดาว สูง 109 เมตร
 • ถ่ายภาพกับรูปปั้นพระเยซูคริสต์ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางเนินเขา

กำหนดการ

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร – อิสตันบูล – เม็กซิโก ซิตี้ (พักค้าง 2 คืน)

วันที่ 2 เม็กซิโกซิตี้  – เตโอติฮัวคัน – วิหารพระแม่มารีแห่งกัวดาลูป

วันที่ 3 เม็กซิโกซิตี้

วันที่ 4 เมริดา – อูซมาล – คาบาห์

วันที่ 5 เมริดา – ชิเชน อิทซา (เมืองมรดกโลก และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่)

วันที่ 6 ชิเชน อิทซา – เมืองโบราณตูลัม – แคนคูน

วันที่ 7 แคนคูน – ฮาวานา (ประเทศคิวบา)

วันที่ 8 ฮาวานา

วันที่ 9 ฮาวานา  – อิสตันบูล

วันที่ 10 อิสตันบูล – กรุงเทพ

วันที่ 11 กรุงเทพมหานคร

  149,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IE04-MEXICO-CUBA-11TK-SEP-OCT-149-MN0410

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @allaboutjourney addline

แชร์แพ็กเกจ

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top