ทัวร์ยุโรปตะวันออก: BELOVED EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย เยอรมนี สโลวัก ฮังการี 9วัน 6คืน - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ยุโรปตะวันออก: BELOVED EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย เยอรมนี สโลวัก ฮังการี 9วัน 6คืน

กำหนดการเดินทาง

2562

 • พ.ย.       26-4 ธ.ค.
 • ธ.ค.       6-14 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด 1 วัน) , 25-2 ม.ค. 63 (วันสิ้นปี หยุด 31 ธ.ค.-01 ม.ค.63)

Highlight

 • เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ค
 • พระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท
 • สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14
 • ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง
 • เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นำชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย
 • ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก
 • ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ
 • ชมสวนมิราเบล (Mirabell Garden) ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รักเพลงสวรรค์” (The Sound of Music) ที่โด่งดังไปทั่วโลก
 • พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16
 • ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ที่ตั้งเด่นเป็นสง่า อดีตเคยเป็นพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์

กำหนดการ

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ
 • วันที่ 2 ดูไบ – ปราก – คาโลวี วารี
 • วันที่ 3 ปราก – เข้าชมปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – เชสกี้ ครุมลอฟ
 • วันที่ 4 เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียน พลาสท์
 • วันที่ 5 ซาลส์บวร์ก – สวนมิราเบล – เวียนนา
 • วันที่ 6 เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาวา – ย่านเมืองเก่า
 • วันที่ 7 บราติสลาวา – Outlet – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 • วันที่ 8 กรุงบูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – สนามบิน – ดูไบ
 • วันที่ 9 กรุงเทพฯ

  เริ่มต้น 46,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB08-GQ3PRG-EUR-CZE AUT DEU SVK HUN-96EK-NOV-DEC-46-66-O1003

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @allaboutjourney addline

แชร์แพ็กเกจ

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top