ทัวร์ยุโรปตะวันออก: BEAUTIFUL VARIETY OF EUROPE STYLES อิตาลี – สวิส – เยอรมนี – ออสเตรีย – สโลวัก – เชก 10วัน 7คืน - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ยุโรปตะวันออก: BEAUTIFUL VARIETY OF EUROPE STYLES อิตาลี – สวิส – เยอรมนี – ออสเตรีย – สโลวัก – เชก 10วัน 7คืน

กำหนดการเดินทาง

2562

 • พ.ย.        21-30
 • ธ.ค.        30-8 ม.ค. 63 (วันสิ้นปี หยุด 31 ธ.ค.-01 ม.ค.63)

Highlight

 • ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก
 • ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป
 • โบสถ์ซานมาร์โค (Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์
 • มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน
 • แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับว่าเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยงาม
 • เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เมืองระหว่างทะเลสาบ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz)
 • ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) เเละ เมื่อปี ค.ศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป
 • ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนสวิส
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) นำชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์
 • ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ
 • พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16

กำหนดการ

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ
 • วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้
 • วันที่ 3 เมสเตร้ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – อินเทอร์ลาเก้น
 • วันที่ 4 อินเทอร์ลาเคน – กรินเดอร์วาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – เซนท์กัลเลน
 • วันที่ 5 เซนท์กัลเลน – ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ – มิวนิค
 • วันที่ 6 มิวนิค – ฮัลสตัท – เวียนนา
 • วันที่ 7 เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – Outlet – บราติสลาวา
 • วันที่ 8 บราติสลาวา – เชสกี้ครุมลอฟ – ปราก
 • วันที่ 9 ปราก – ปราสาทปราก – สนามบิน
 • วันที่ 10 ดูไบ – กรุงเทพฯ

  เริ่มต้น 59,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB08-GQ3VCE-EK002-EUR-ITA SW DEU AUT SVK CZE-107EK-NOV-DEC-59-73-O1003

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @allaboutjourney addline

แชร์แพ็กเกจ

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top