ทัวร์พม่า: *บินตรง* ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์พม่า: *บินตรง* ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

กำหนดการเดินทาง

2563

 • ม.ค.     16-18 / 17-19 / 18-20 / 30-01 ก.พ. / 31-02 ก.พ.
 • ก.พ.     01-03 / 07-09 / 08-10 (วันมาฆบูชา หยุด 08-10 ก.พ.) / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 27-29 / 28-01 มี.ค. / 29-02 มี.ค.
 • มี.ค.     06-08 / 07-09 / 13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-30

Highlight

 • ชม พระราชวังบุเรงนอง ของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง
 • นมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา เจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี
 • นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน
 • ทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณร จำนวน 1,200 รูปที่ วัดไจ้คะวาย
 • นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี
 • ชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019
 • ชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า
 • ร่วมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุขึ้นเทินบนศรีษะที่ เจดีย์คาบาเอ
 • ชม พระเจดีย์โบตะทาวน์ ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง
 • สักการะขอพรจาก เทพทันใจ และ เทพกระซิบ หรือนัตอะมาดอว์เมี๊ยะ
 • ช้อปปิ้ง ตลาดสก็อต

กำหนดการ

 • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรนอง – เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) – พระธาตุอินทร์แขวน (-/L/D)
 • วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน – ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (B/L/D)
 • วันที่ 3 เมืองย่างกุ้ง – วัดคาบาเอ – ร่วมพิธีเทินพระธาตุ – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนยิ้มหวาน – สนามบินมิงกะลาดง – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)

  เริ่มต้น 10,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IZ02-ZRGN10-MMR-Yan-Hon-Ink-328M-Jan-Mar-10-11-A1031

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @allaboutjourney addline

แชร์แพ็กเกจ

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top