ทัวร์ไต้หวัน: *บินตรง* หนานโถว ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ไต้หวัน: *บินตรง* หนานโถว ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง

2562

 • พ.ย.     21-25 / 22-26 / 28-02 ธ.ค. / 29-03 ธ.ค.
 • ธ.ค.     04-08 / 05-09 (วันพระราชสมภพ ร.9 หยุด 05 ธ.ค.) / 06-10 / 07-11 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด 10 ธ.ค.) / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / **28-01 ม.ค.** / 29-02 ม.ค. / 30-03 ม.ค. / 31-04 ม.ค. (วันสิ้นปี+ปีใหม่ หยุด 28 ธ.ค.-01 ม.ค.)

2563

 • ม.ค.     08-12 / 09-13 / 10-14 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 29-02 ก.พ. / 30-03 ก.พ. / 31-04 ก.พ.
 • ก.พ.     05-09 / 06-10 / 07-11 (วันมาฆบูชา หยุด 08-10 ก.พ.) / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 20-24 / 21-25 / 27-02 มี.ค. / 28-03 มี.ค.
 • มี.ค.     04-08 / 05-09 / 06-10 / 11-15 / 12-16 / 13-27 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 25-29 / 26-30 / 27-31
 • เม.ย.    02-06 / 03-07 (วันจักรี หยุด 04-06 เม.ย.) / 08-12 / 09-13 / 10-14 / **11-15** / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 (วันสงกรานต์ หยุด 11-15) / 16-20 / 17-21 / 23-27 / 24-28 / 29-03 พ.ค. / 30-04 พ.ค. (วันแรงงาน+วันฉัตรมงคล หยุด 01-04 พ.ค.)
 • พ.ค.     01-05 / 02-06 (วันแรงงาน+วันฉัตรมงคล หยุด 01-04 พ.ค.) / 06-10 (วันวิสาขบูชา หยุด 06 พ.ค.)

Highlight

 • ล่องเรือ ทะเลสาบสุริยัน จันทรา
 • นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง
 • นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู
 • เที่ยว หมู่บ้านสายรุ้ง ที่ถูกวาดลวดลายต่างๆ ด้วยสีสันสดใสมากมาย
 • ชมโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาที่ อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว
 • เที่ยว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน
 • ร่วม ปล่อยโคมขงหมิงที่ หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น
 • ชมพิธีเปลี่ยนเวรทหารที่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • เที่ยว หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน หมู่บ้านโบราณแห่งแรกของไต้หวัน
 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก
 • ช้อปปิ้ง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน /ซีเหมินติง

กำหนดการ

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินเถาหยวน
 • วันที่ 2 เถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านชาอู่หลง – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 3 ไทจง – ไทเป – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น– ร้าน
 • เครื่องสำอาง– ตลาดปลาไทเป
 • วันที่ 4 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –ร้านพายสับปะรด – หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN OLD MILITARY VILLAGE – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน
 • วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

  เริ่มต้น 12,878 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IZ02-TWN-NanTaij-Taip-ZTPE41-53SL-Nov2019-May2020-12-21-A1117

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @allaboutjourney addline

แชร์แพ็กเกจ

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top