ทัวร์อังกฤษ: บาธ สโตนเฮ้นจ์ ลอนดอน 6 วัน 3 คืน - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์อังกฤษ: บาธ สโตนเฮ้นจ์ ลอนดอน 6 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง

2563

 • ก.พ.     21-26
 • มี.ค.     07-12 / 21-26

Highlight

 • เที่ยว เมืองบาธ (Bath) มรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1987
 • เข้าชม โตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) ที่มีอายุกว่า 5,000 ปีมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1986
 • โปรแกรมนี้มีท่องเที่ยวด้วยตนเองในลอนดอน 2 วัน เหมาะสำหรับท่านที่เคยไปลอนดอนแล้ว

กำหนดการ

 • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน – ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ (-/-/-)
 • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ – เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ – เมืองลอนดอน (-/-/-)
 • วันที่ 3 เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (B/-/-)
 • วันที่ 4 เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (B/-/-)
 • วันที่ 5 เมืองลอนดอน – จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – สะพานมิลเลนเนียม – โรงละครโกลบ – หอศิลป์แบงค์ไซด์ – โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน – มหาวิหารเซนต์พอล – ย่านนีลส์ ยาร์ด – ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ – ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน (B/-/-)
 • วันที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-)

  29,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IZ02-EU-GBR-ZLHR07-63BI-Feb-Mar-29-A1129

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @allaboutjourney addline

แชร์แพ็กเกจ

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top