ทัวร์เลย-เพชรบูรณ์: ทะเลภูเขา วัดผาซ่อนแก้ว 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้ VIP - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์เลย-เพชรบูรณ์: ทะเลภูเขา วัดผาซ่อนแก้ว 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้ VIP

กำหนดการเดินทาง

2564

 • มกราคม         07-10 , 14-17 , 21-24 , 28-31
 • กุมภาพันธ์       04-07 , 13-16 , 18-21 , 25-28(วันมาฆบูชาหยุด 26-28 ก.พ.)
 • มีนาคม           04-07 , 11-14 , 18-21 , 25-28
 • เมษายน         01-04 , 02-05

Highlight

 • ชมวิวทิวทัศน์ยามเช้าที่ “ผาโหล่นน้อย” จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม สามารถมองเห็นภูหลวง ภูผาสาด ภูครั่งและทะเลภูเขาทอดยาวสุดสายตา
 • “พระธาตุศรีสองรัก” (2.3 กม.) สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเลย สร้างโดยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชราช ระหว่างปี พ.ศ. 2103-2106
 • “วัดเนรมิตวิปัสสนา” (43 กม.) วัดสวยอีกแห่งของเมืองเลย ที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง พระอุโบสถตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม
 • เดินทางสู่ “แก่งคุดคู้” (122 กม.) ชมวิวของลำนำโขงบริเวณแก่งคุดคู้ที่กว้างขวางสุดลูกหูลูกตา ทอดตัวยาวขนานไปสองฝั่งไทย-ลาว
 • นำท่านสู่ ‘วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว’ (51 กม.)  ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางอ้อมกอดของขุนเขา มีความวิจิตรอลังการจากการนำกระเบื้องสี ถ้วยชามเบญจรงค์ มุก ลูกปัด พลอย แก้วแหวน หินสี ตลอดจนเซรามิคหลากสีสัน มาประดับประดาตกแต่งเป็นลวดลายที่สวยงาม

กำหนดการ

 • วันแรก (1) กรุงเทพฯ – อุทยานแห่งชาติภูเรือ
 • วันที่สอง (2) อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วัดเนรมิตวิปัสสนา – พระธาตุศรีสองรัก – วัดโพนชัย พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน *(SKYWALK เชียงคาน) – แก่งคุดคู้ – เชียงคาน
 • วันที่สาม (3) ภูทอก – ท่าลี่ – ภูชมลาว – ภูหินร่องกล้า
 • วันที่สี่ (4) ภูทับเบิก– เขาค้อ – วัดผาซ่อนแก้ว – ไร่กำนัลจุล – กรุงเทพ

  เริ่มต้น 6,990 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #DW03-Loe-Phetchabuni-WVN0204-42Van-Jan-Apr-6990-7990-H201204

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @allaboutjourney addline

แชร์แพ็กเกจ

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved.
Top