ทัวร์เวียดนามเหนือ: ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์เวียดนามเหนือ: ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทาง

2563

 • มี.ค. 05-09, 12-16, 19-23, 26-30
 • เม.ย. 02-06, 03-07, 04-08 (วันจักรี หยุด 04-06 เม.ย.), 10-14, 11-15, 12-16, 13-17 (วันสงกรานต์ หยุด 11-15), 23-27, 30-4 พ.ค. (วันแรงงาน+วันฉัตรมงคล หยุด 01-04 พ.ค.)
 • พ.ค. 01-05 (วันแรงงาน+วันฉัตรมงคล หยุด 01-04 พ.ค.), 07-11, 14-18
 • มิ.ย. 03-07 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี หยุด 03 มิ.ย.), 18-22
 • ก.ค. 03-07 (วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา หยุด 04-06 ก.ค.)
 • ส.ค. 12-16 (วันแม่ หยุด 12 ส.ค.), 13-17
 • ก.ย. 10-14, 24-28
 • ต.ค. 01-05, 08-12, 09-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด 13 ต.ค.), 15-19, 23-27 (วันปิยมหาราช หยุด 23-25 ต.ค.), 29-2 พ.ย.

Highlight

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขาCat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา
 • นำท่านเดินทางไปชมน้ำตกSilver Water Fall น้ำตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา
 • นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง 3,143 เมตร จนได้รับการกล่าวขานว่า“หลังคาแห่งอินโดจีน”
 • นำท่านเดินทางสู่นิงห์บิงห์ตามก๊ก (Tam Coc) เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ำ สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ
 • นำท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
 • ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร)

กำหนดการ                

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ฮานอย-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย

วันที่ 2 ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา

วันที่ 3 ซาปา-นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ยอดเขาฟานซีปัน-ฮานอย

วันที่ 4 ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก – ทะเลสาบคืนดาบ –วัดหง๊อกเซิน –ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ

วันที่ 5 ฮานอย-กรุงเทพฯ

  เริ่มต้น 11,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-VNM-SAPA-VN005-54VJ-MAR-OCT-11-16-M0212

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @allaboutjourney addline

แชร์แพ็กเกจ

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top