ทัวร์เวียดนามเหนือ: ซุปตาร์…ซาปาโซคูล ภาค 2 5 วัน 4 คืน - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์เวียดนามเหนือ: ซุปตาร์…ซาปาโซคูล ภาค 2 5 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทาง

2563

 • เม.ย. 01-05 (วันจักรี หยุด 04-06 เม.ย.),  08-12, 11-15 (วันสงกรานต์ หยุด 11-15), 16-20, 23-27
 • พ.ค. 06-10 (วันวิสาขบูชา หยุด 06 พ.ค.), 20-24, 29-02 มิ.ย.
 • มิ.ย. 03-07 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี หยุด 03 มิ.ย.), 10-14, 18-22, 25-29
 • ก.ค. 02-06 (วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา หยุด 04-06 ก.ค.), 10-14, 22-26, 29-02 ส.ค.
 • ส.ค. 05-09, 12-16 (วันแม่ หยุด 12 ส.ค.), 19-23, 26-30
 • ก.ย. 02-06, 09-13, 18-22, 24-28

 

Highlight

 • นำท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน กระเช้าลอยฟ้าติดกระจกสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได้ 360 องศา
 • นำท่านชม น้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall) เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามที่สุดในซาปา ที่นี่เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยภูเขา อยู่ริมถนน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ไกล
 • นำท่านนั่งกระเช้า 2 ชั้นเพื่อข้ามอ่าวฮาลองไปยังเกาะ BAI CHAY ระหว่างนี้ให้ท่านได้ชมวิวอ่าวฮาลองพร้อมถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศของอ่าวฮาลอง
 • นำท่าน ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง ท่านจะพบกับวิวทิวทัศน์ หันมองไปทางไหนก็สวยงาม เห็นผืนน้ำสีเขียวสวยและหมู่เกาะหินปูนน้อยใหญ่
 • นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า พาท่านชมหินงอกหินย้อยแห่งอ่าวฮาลองที่มีอายุนับล้านปี มีโครงสร้างสลับซับซ้อนกันหลายชั้นพร้อมประดับไฟไว้อย่างสวยงาม
 • นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอ่าน พื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูนสูงชันสลับซับซ้อน และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน

 

กำหนดการ

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองลาวไก-เมืองซาปา
 • วันที่ 2 เมืองซาปา – สถานีฟานสิปัน – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน – จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน – เที่ยวชมหมู่บ้านกั๊ต กั๊ต– น้ำตกซิลเวอร์– โบสถ์ซาปา -ตลาดซาปา พิเศษ!เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน และไวน์แดง
 • วันที่ 3 เมืองซาปา–เมืองฮานอย-ร้านเยื่อไผ่-เมืองฮาลอง-ฮาลอง ปาร์ค – นั่งกระเช้า 2 ชั้น – สวนดอกไม้ญี่ปุ่น – นั่งรถราง – ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel – การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
 • วันที่ 4 เมืองฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เกาะไก่ชนกัน –ร้านหยก- เมืองนิงห์บิงห์ – วัดไบ่ดิงห์ พิเศษ!!! เมนูอาหารทะเล+ไวน์แดงดาลัด
 • วันที่ 5 เมืองนิงห์บิงห์ –จ่างอาน–ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอ่าน-กรุงฮานอย – สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย – กรุงเทพมหานคร

  เริ่มต้น 13,888 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IT14-VNM-NORTH VIETNAM-VNHAN07-54VN-APR-SEP-13-17-PE0325

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @allaboutjourney addline

แชร์แพ็กเกจ

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top