ทัวร์ภูฎาน: HAPPINESS ภูฎาน 5 วัน - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ภูฎาน: HAPPINESS ภูฎาน 5 วัน

กำหนดการเดินทาง

2563

 • มิ.ย.      05-09, 19-23
 • ก.ค.      03-07 (วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา หยุด 04-06 ก.ค.), 24-28 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 หยุด 28 ก.ค.), 31-04ส.ค.
 • ส.ค.      08-12 (วันแม่ หยุด 12 ส.ค.), 21-25

Highlight

 • ชม พาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร
 • ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวบรวมหน้ากากศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ
 • ชม National Memorial Chorten อนุสรณ์มหาสถานแด่กษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งประเทศภูฏานสร้างในปี ค.ศ.1974
 • แวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง สถูปแห่งชัยชนะ
 • ชม วัดชิมิลาคังที่วัดแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าหากใครมาอธิษฐานขอบุตรก็จะได้สมใจ
 • ชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจำเมืองพูนาคา สร้างขึ้นในปี 1637 โดยซับดรุง งาวังนัมเกล  ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น พระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่  “Palace of Great Happiness”
 • ชม ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน ทุกท่านสามารถถ่ายรูปทำแสตมป์ที่ระลึก
 • ชม สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน และชมสัตว์ประจำชาติทาคิน ที่มีรูปร่างลักษณะพิเศษผสมระหว่างแพะกับวัว มีแห่งเดียวในประเทศภูฏาน
 • ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
 • จุดชมวิวซังเกกัง (Sangaygang) จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขาเมืองทิมพู เพื่อเก็บภาพประทับใจ
 • วัดถ้ำพยัคฆ์เหิรทักซัง เป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ที่องค์กูรูปัทมสัมภวะได้เดินทางมาบำเพ็ญภาวนาและเจริญสมาธิอยู่ในถ้ำบนชะง่อนเขา

กำหนดการ

 • วันที่ 1 สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง
 • วันที่ 2 ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง
 • วันที่ 3 พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสัจจธรรม – สวนสัตว์แห่งชาติ – ห้องสมุดแห่งชาติ – พาโร
 • วันที่ 4 พิชิตวัดถ้ำพยัครเหิร
 • วันที่ 5 พาโร-กรุงเทพ

  54,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP03-BTN-BHUTAN-5B3-JUN-AUG-54-MN0430

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @allaboutjourney addline

แชร์แพ็กเกจ

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top