ทัวร์จอร์เจีย-คาซัคสถาน: THE ULTIMATE IN GEORGIA KASAKSTAN 8 วัน 5 คืน - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์จอร์เจีย-คาซัคสถาน: THE ULTIMATE IN GEORGIA KASAKSTAN 8 วัน 5 คืน

กำหนดการเดินทาง

2563

 • มิ.ย.      21-28
 • ก.ค.     05-12 (วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา หยุด 04-06 ก.ค.), 26-02ส.ค. (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 หยุด 28 ก.ค.)
 • ส.ค.     09-16 (วันแม่ หยุด 12 ส.ค.)
 • ก.ย.     06-13, 20-27

Highlight

 • ขึ้นสู่ เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย
 • แวะ ชมป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) ป้อมปราการอันเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้
 • นั่งรถจิ๊ป 4X4 เพื่อขึ้นเขาไปชมโบสถ์สมินดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถ์เกอเกติ (GERGETI TRINITY CHURCH) คือโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส
 • ชมอุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย
 • ชมพิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมทั้งเรื่องราวต่างๆของท่านสตาลิน
 • ชมตลาดผลไม้และขายข้าวของต่างๆยามเช้า เป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของจอร์เจียแห่งแรก นั้นคือ อารามจีลาติ” (GELATI CATHEDRAL) อารามหลวง ของเมือง
 • สถานที่สำคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของ จอร์เจียคือ “มหาวิหารบากราติ” ตั้งอยู่ในเมืองคูไตซี
 • ชม รูปปั้นความรักในบาทูมีเป็นอนุสาวรีย์ที่โรแมนติกที่สุดในเมืองชายทะเลบาตูมี ซึ่งเป็นรูปปั้นขนาดใหญ่ที่แสดงถึงความรักที่แท้จริง ประวัติของประติมากรรม “Ali and Nino”
 • ชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square สร้างขึ้นในปี 2009
 • ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี(HOLY TRINITY CATHEDRAL) ที่เรียกกันว่า HOLY SAMEBA เป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก
 • สะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE)”เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปัคนิกชาวอิตาเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi
 • โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (HISTORICAL MONUMENT OF MTSKHETA) เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นอกจากนี้องค์การยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE SITE)
 • ชมมหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6

กำหนดการ

 • วันที่ 1 กรุงเทพ – อัลมาตี้ ALA – ทบิลิชิ TBS
 • วันที่ 2 ทบิลิชิ – กูดาอูรี –อ่างเก็บน้ำชินวารี – คัสเบกิ
 • วันที่ 3 ทบิลิซี – GORI – KUTAISI
 • วันที่ 4 KUTAISI – BATUMI
 • วันที่ 5 BATUMI – TBILISI
 • วันที่ 6 TBILISI – มิสเคด้า (MTSKHETA) – TBILISI
 • วันที่ 7 อัลมาตี้ (CITY TOUR KAZAKH)
 • วันที่ 8 สนามบินสุวรรณภูมิ

  49,888 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP03-GEO-KAZ-GEORGIA KASAKSTAN-85KC-JUN-SEP-49-MN0430

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @allaboutjourney addline

แชร์แพ็กเกจ

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top