ทัวร์รัสเซีย: SUPER PRO RUSSIA มอสโคว์-ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์รัสเซีย: SUPER PRO RUSSIA มอสโคว์-ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง

2563

 • ก.ค.      03-07 (วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา หยุด 04-06 ก.ค.), 25-29 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 หยุด 28 ก.ค.)
 • ส.ค.      08-12 (วันแม่ หยุด 12 ส.ค.)
 • ก.ย.      19-23
 • ต.ค.      10-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด 13 ต.ค.)

Highlight

 •  เข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง
 • ชม โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เก่าแก่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน
 • จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก
 • ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม) ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก
 • “เซอร์กาเยฟโปสาด” (Sergiev Posad) หรือ “ซาร์กอส” (Zagorsk) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของแคว้นมอสโก (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย
 • ชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO)ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก
 • ขึ้นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอกเป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด
 • ชมความสวยงามของอาคารหลักของกรุงมอสโกมหาวิทยาลัยรัฐ ในฮิลส์แปร์โรว์เป้นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัสเซีย
 • ชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1

กำหนดการ

 • วันที่ 1 กรุงเทพ – มอสโคว์
 • วันที่ 2 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ – จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล – กุม
 • วันที่ 3 ซาร์กอส (Zagorsk) – MATRESHAKA FACTORY – METRO – ถนนอารบัต
 • วันที่ 4 ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล– วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ –ถนนอารบัต
 • วันที่ 5 กรุงเทพ ฯ

  29,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP03-RUS-MOS ZA-53WY-JUL-OCT-29-MN0430

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @allaboutjourney addline

แชร์แพ็กเกจ

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top