ทัวร์ น่าน: กระซิบรัก ฝากใจไว้ที่น่าน – ปัว 4 วัน 2 คืน โดย รถบัส VIP - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ น่าน: กระซิบรัก ฝากใจไว้ที่น่าน – ปัว 4 วัน 2 คืน โดย รถบัส VIP

กำหนดการเดินทาง

2563

 • ก.ย.     18-21
 • ต.ค.     02-05 / 10-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด 13 ต.ค.) / 22-25 (วันปิยมหาราช หยุด 23-25 ต.ค.)
 • พ.ย.     06-09 / 20-23
 • ธ.ค.     04-07 (วันพ่อแห่งชาติ หยุด 05-07 ธ.ค.)

Highlight

 • ชม วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ วัดพรหมมินทร์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2139
 • เที่ยว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ชมงาช้างดำ ของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน
 • เที่ยว วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
 • ชม วัดมิ่งเมือง ศาลหลักเมืองน่าน
 • ขึ้น ดอยภูคา สักการะ ศาลเจ้าพ่อภูคา
 • ชม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่านอายุกว่า 600 ปี
 • ช้อปปิ้ง ร้านของหวานป้านิ่ม /ถนนคนเดินเมืองน่าน /ร้านลำดวนผ้าทอ

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ (-/-/-)
 • วันที่ 2     อำเภอเมืองน่าน – วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – เสาหลักเมือง – ร้านของหวานป้านิ่ม – ถนนคนเดิน (B/L/-)
 • วันที่ 3     อำเภอเมืองน่าน – อำเภอปัว – อุทยานแห่งดอยภูคา – บ่อเกลือสินเธาว์  – ร้านลำดวนผ้าทอ  – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ  – วัดภูเก็ต (B/L/D)
 • วันที่ 4     วัดศรีมงคล – วัดพระธาตุแช่แห้ง – จังหวัดแพร่ – วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี – ของฝากอ.เด่นชัย – กรุงเทพฯ (B/L/-)

  4,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #DG13-THB05-Nan-Pua-42-Jul-Dec-4999-A200910

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @allaboutjourney addline

แชร์แพ็กเกจ

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

ล่องเรืออยุธยา : ครึ่งวันบ่าย-วัดช่องลม(นนทบุรี)-กลับโดยเรือแกรนด์เพิร์ล-ท่าเรือริเวอร์ซิตี้

Code: #เรือแกรนด์เพิร์ลอยุธยา

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 1,250 บาท เด็ก(อายุ 4-10 ปี) 850 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: ปิดให้บริการ ตั้งแต่ วันที่ 19 มี.ค. - 31 พ.ค.2563

Top