*สงกรานต์**บินตรง* ทัวร์ ฝรั่งเศส (France): Unseen Beautiful Small Villages 10 วัน โดย การบินไทย (TG) - ALL ABOUT JOURNEY

*สงกรานต์**บินตรง* ทัวร์ ฝรั่งเศส (France): Unseen Beautiful Small Villages 10 วัน โดย การบินไทย (TG)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • มี.ค.     17-26
 • เม.ย.    08-17 (วันสงกรานต์ หยุด พ-อา 13-17 เม.ย.) / 29-08 พ.ค. (วันแรงงาน หยุด ส-จ 30 เม.ย.- 02 พ.ค.) (วันฉัตรมงคล หยุด พ 04 พ.ค.)
 • พ.ค.    20-29
 • มิ.ย.     17-26
 • ก.ค.     15-24
 • ส.ค.     12-21 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ศ-อา 12-14 ส.ค.)
 • ก.ย.     16-25
 • ต.ค.     14-23 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด พฤ 13 ต.ค.) / 21-30 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 22-24 ต.ค.)

Highlight

 • บินตรง กรุงเทพฯ – ซูริค / ปารีส – กรุงเทพฯ

สวิตเซอร์แลนด์

 • ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่จุดชมวิว ยอดเขามงบลังค์ บนระดับความสูง 3,842 เมตร

ฝรั่งเศส

 • อาหารจีน 2 มื้อ / อาหารไทย 1 มื้อ
 • เที่ยว เมืองอีวัวร์ (Yvoire) เมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส
 • เข้าชม อารามบูร์ก (Brou Royal Monastery) พิพิธภัณฑ์ที่จัดเก็บศิลปะในสมัยศตวรรษที่ 15 – ศตวรรษที่ 20
 • เข้าชม มหาวิหารชาลง-ซูร์-โซน สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11
 • เข้าชม มหาวิหารแห่งแม่พระ (Church of Our lady) สร้างขึ้นในปี 1225
 • เข้าชม มหาวิหารนักบุญมารีย์ชาวมักดาลาแห่งเวเซอแล ( Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay) มรดกโลก
 • เข้าชม พระราชวังบลัวร์ (Château de Blois) ที่มีความงดงามอย่างคลาสสิกสไตล์เรอเนซองซ์
 • เข้าชม Chateau of the dukes of Brittany in Nantes ปราสาทขนาดใหญ่ริมแม่น้ำลัวร์
 • เข้าชม วิหารมงแซ็ง มีแชล (Abbaye Mont Saint Michel) สร้างตั้งแต่ ค.ศ.708
 • เข้าชม อาสนวิหารแม่พระแห่งบาเยอ (Cathédrale Notre-Dame de Bayeux) อาสนวิหารโรมันคาทอลิก ได้รับการเสกเป็นอาสนวิหารในปี ค.ศ. 1077
 • ช้อปปิ้ง เมืองอีวัวร์

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ
 • วันที่ 2     ซูริค – ชาร์โมนิกซ์ – ขึ้นเขามงบลังค์ – อีวัวร์ – อันซี
 • วันที่ 3     อันซี – บูร์ก ออง เบรซเซ่– มากง – ชาลง ซูร์โซน
 • วันที่ 4     ชาลง ซูร์โซน – เซมูร์ อ็อง โอซัว – เวเซอแล – บูร์ก
 • วันที่ 5     บูร์ก – บลัวร์ – อองเช่ร์ – น็องต์
 • วันที่ 6     น็องต์ – โรซฟอร์ อ็อง แตร์– แร็นส์
 • วันที่ 7     แร็นส์ – ดีน็อง – แซ็ง มาโล – มงแซ็งมีแชล
 • วันที่ 8     มงแซ็งมีแชล – บาเยอ – อ็องเฟลอร์ – เกอร์เบอรอย – ปารีส
 • วันที่ 9     ปารีส
 • วันที่ 10    กรุงเทพฯ

  99,900 – 115,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IH14-FRA-UnseenBeautifulSmallVillages-10TG-Mar-Oct-99-115-A220204

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved.
Top