*สงกรานต์**บินตรง* ทัวร์ บอลข่าน (อดีตยูโกสลาเวีย): ออสเตรีย - สโลวีเนีย - โครเอเชีย - บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา 10 วัน โดย Austrian Airlines (OS) - ALL ABOUT JOURNEY

*สงกรานต์**บินตรง* ทัวร์ บอลข่าน (อดีตยูโกสลาเวีย): ออสเตรีย – สโลวีเนีย – โครเอเชีย – บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา 10 วัน โดย Austrian Airlines (OS)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • มี.ค.     18-27
 • เม.ย.    08-17 (วันสงกรานต์ หยุด พ-อา 13-17 เม.ย.) / 29-08 พ.ค. (วันแรงงาน หยุด ส-จ 30 เม.ย.- 02 พ.ค.) (วันฉัตรมงคล หยุด พ 04 พ.ค.)
 • พ.ค.    20-29
 • มิ.ย.     17-26
 • ก.ค.     12-21 (วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา หยุด พ-พฤ 13-14 ก.ค.)
 • ส.ค.     09-18 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ศ-อา 12-14 ส.ค.)
 • ก.ย.     22-01 ต.ค.
 • ต.ค.     12-21 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด พฤ 13 ต.ค.) / 20-29 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 22-24 ต.ค.)

Highlight

 • บินตรง กรุงเทพฯ – เวียนนา – กรุงเทพฯ

ออสเตรีย

 • อาหารจีน 1 มื้อ / อาหารไทย 1 มื้อ
 • เข้าชม ปราสาทโฮชอสเตอร์วิทซ์ (Hochosterwitz Castle) ศิลปะแบบออตโตมาน สร้างขึ้นเมื่อ 860 ปีก่อนคริสตกาล
 • เข้าชมความยิ่งใหญ่สวยงามของ พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) สร้างในศตวรรษที่ 13
 • ช้อปปิ้ง ย่านถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตรีท / ปานดอร์ฟเอาท์เล็ต (Parndorf Outlet)

สโลวีเนีย

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • ล่องเรือใน ทะเลสาบเบลด
 • เข้าชมถ้ำโพสทอยนา ถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรปมีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี โดยขบวนรถรางไฟฟ้า

โครเอเชีย

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • เข้าชม อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่  (Plitvice National Park) มรดกโลกทางธรรมชาติ
 • เข้าชม โบสถ์อนาสตาเชีย (The Cathedral of  St. Anastasia) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5-6
 • เข้าชม พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (Diocletian Palace) มรดกโลก ค.ศ.1979

บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา

 • ชม สะพาน โบราณ หรือ สตารี มอสต์ สร้างขึ้นโดยชาวออตโตมันในช่วงศตวรรษที่ 16 มรดกโลก ค.ศ.2005
 • เข้าชม มัสยิดโกสกี้ เมห์เมด ปาซ่า (Koski Mehmed Paša Mosque) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1751
 • เข้าชม อุโมงค์สงคราม (War Tunnel) ที่ขุดขึ้นในช่วงสงครามระหว่างบอสเนียและเซอร์เบีย
 • เข้าชม สุเหร่า Gazi Husrev-Beg Mosque สุเหร่าแบบออตโตมันที่สำคัญที่สุดในเมืองซาราเยโว

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ
 • วันที่ 2     เวียนนา – กราซ – คลาเกนฟูรท์
 • วันที่ 3     คลาเกนฟูร์ท – เบรด (สโลวีเนีย) – ล่องเรือทะเลสาบเบลด  – ถ้ำโพสทอยนา – ลุบเบลียนาวันที่ 4     ลุบเบลียนา – ซาเกรบ (โครเอเชีย)
 • วันที่ 5     ซาเกรบ – พริตวิเซ่ – ซาดาร์
 • วันที่ 6     ซาดาร์ – สปริท – สตอน – ดูบลอฟนิค
 • วันที่ 7     ดูบลอฟนิค – โมสตาร์ (บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา) – ซาราเยโว
 • วันที่ 8     ซาราเยโว – เวียนนา (ออสเตรีย)
 • วันที่ 9     เวียนนา – พระราชวังฮอฟบวร์ก – ช้อปปิ้งเอาท์เลต
 • วันที่ 10    กรุงเทพฯ

  109,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IH14-AUT+SLO+HRV+BIH-htcc220015-Balkans-10OS-Mar-Oct-109-A220210

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved.
Top