*สงกรานต์* ทัวร์ ลิทัวเนีย – ลัตเวีย – เอสโตเนีย (Lithuania – Latvia - Estonia): แกรนด์บอลติก 8 วัน โดย Turkish Airlines (TK) - ALL ABOUT JOURNEY

*สงกรานต์* ทัวร์ ลิทัวเนีย – ลัตเวีย – เอสโตเนีย (Lithuania – Latvia – Estonia): แกรนด์บอลติก 8 วัน โดย Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • มี.ค.     18-25 / 25-01 เม.ย.
 • เม.ย.    13-20 (วันสงกรานต์ หยุด พ-อา 13-17 เม.ย.) / 29-06 พ.ค. (วันแรงงาน หยุด ส-จ 30 เม.ย.- 02 พ.ค.)
 • พ.ค.    20-27
 • มิ.ย.     16-23
 • ก.ค.     14-21 (วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา หยุด พ-พฤ 13-14 ก.ค.)
 • ส.ค.     12-19 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ศ-อา 12-14 ส.ค.)
 • ก.ย.     15-22
 • ต.ค.     12-19 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด พฤ 13 ต.ค.) / 21-28 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 22-24 ต.ค.)

Highlight

ลิทัวเนีย

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • เข้าชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล (St. Peter and Paul Church) สถาปัตยกรรมชิ้นเอกในแบบลิทัวเนียบาร๊อค ของศตวรรษที่ 17
 • เข้าชม โบสถ์รัสเซี่ยนออโธดอกซ์ (Russian Orthodox Church) สถานที่ซึ่งฝังร่างนักบุญทั้งสาม ST.Anthony, ST.John, ST.Eustathius ในปี ค.ศ.1347
 • เข้าชม ปราสาททราไก (Trakai Castle) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์ KGB (KGB Museum) ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1992
 • ชมไม้กางเกงเขนจำนวนมากกว่าหนึ่งแสนอันที่ เนินไม้กางเขน (Hill of Crosses) กำเนิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14
 • ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้าแอคโครโปลิส (Akropolis Shopping Center)

ลัตเวีย

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • เข้าชม พระราชวังรุนดาเล่ (Rundale Palace) ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์
 • เข้าชม ปราสาทซิกุลด้า (Sigulda Castle) คฤหาสน์สไตล์โกธิค สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1878
 • เข้าชม ปราสาททูไรด้า (Turaida Castle) สร้างขึ้นในปีค.ศ.1214

เอสโตเนีย

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • เข้าชม พระราชวังแคทเดอริค สร้างขึ้นโดยซาร์ปีเตอร์ที่ 1 แห่งรัสเซียในศตวรรษที่ 18
 • เข้าชม โบสถ์ ST.Mary Church หรือ Dome Church
 • ช้อปปิ้ง ย่านถนนวิรู (Viru Street)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ
 • วันที่ 2     อิสตันบูล – วิลนิอุส (ประเทศลิทัวเนีย พักค้าง 2 คืน)
 • วันที่ 3     วิลนิอุส (ลิทัวเนีย) – ทราไก – ปราสาททราไก
 • วันที่ 4     วิลนิอุส – โชว์เล่ย์ (ลิทัวเนีย)  –  เนินไม้กางเขน – บอสก้า (ลัตเวีย) – พระราชวังรุนดาเล่ – ริก้า (พักค้าง 2 คืน)
 • วันที่ 5     ริก้า – ซิกุลด้า – ปราสาทซิกุลด้า – ปราสาททูไรด้า
 • วันที่ 6     โทเลโด – กาเซเรส – เมริดา
 • วันที่ 7     ทาลลินน์ (เอสโตเนีย) – ช้อปปิ้ง – อิสตันบูล
 • วันที่ 8     กรุงเทพมหานคร

  69,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IH14-LTU+LVA+EST-htcc220005-GrandBaltic-8TK-Mar-Oct-69-A220224

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

*บินตรง* ทัวร์ สแกนดิเนเวีย (เดนมาร์ก – นอร์เวย์ – สวีเดน – ฟินแลนด์): Best Scan 4 Caps 10 วัน 8 คืน โดยสายการบิน FINNAIR (AY)

Code: #IV01-SCAN-Best4Caps-108AY-Jun-Oct-107-109-A220530

Finn Air (AY)

107,500 - 109,900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: มิ.ย. – ต.ค. 2565

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved.
Top