*บินตรง* ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland): ขับรถเที่ยว...สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน โดย Thai Airways (TG) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland): ขับรถเที่ยว…สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน โดย Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • ลูกค้าเป็นผู้กำหนดวันเดินทาง

Highlight

 • สำหรับการเดินทางกลุ่มเล็กๆแบบส่วนตัว 4-6 ท่าน ขับรถพาเที่ยวตามโปรแกรมโดยไกด์
 • บินตรง กรุงเทพฯ – ซูริค – กรุงเทพฯ โดยการบินไทย
 • ชมความงามของน้ำตกไรน์ (Rheinfall) น้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป กว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร
 • เที่ยวชม กรุงเบิร์น เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์
 • นั่งรถไฟสาย Gornergratbahn ขึ้นสู่ ยอดเขากอร์นเนอร์แกรต (Gornergrat) เพื่อชมความสวยงามของยอดเขา Matterhorn
 • นั่งรถไฟชมธรรมชาติสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (4,158 เมตร)
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) หนึ่งในสี่ยอดเขาที่มีความสวยงามดุจดั่งนางงามของ Switzerland
 • ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge หรือ The Kapellbrücke) สะพานที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ สร้างตั้งแต่ปี 1332
 • ชม สิงโตแห่งลูเซิร์น อนุสาวรีย์แกะสลักรูปราชสีห์ ที่นอนคร่ำครวญรอความตายจากพิษบาดแผล
 • ช้อปปิ้ง ลูเซิร์น / ถนน Bahnofstrasse

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ
 • วันที่ 2     กรุงเทพฯ – ซูริค – น้ำตกไรน์ – เบิร์น – เซอร์มัท
 • วันที่ 3     เซอร์มัท – กอร์นเนอร์แกรต – ลอยเคอร์บาธ
 • วันที่ 4     ลอยเคอร์บาธ – เบทแมร์แอลป์ – อินเทอร์ลาเคิล
 • วันที่ 5     อินเทอร์ลาเคิล – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคิล – ลูเซิร์น
 • วันที่ 6     ลูเซิร์น – ทิตลิส – ลูเซิร์น
 • วันที่ 7     ลูเซิร์น – ซูริค
 • วันที่ 8     ซูริค – กรุงเทพฯ
 • วันที่ 9     กรุงเทพฯ

  188,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG09-CHE-Driving-9TG -188-A220310

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top