ทัวร์ ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน: Wonder of the SEAs! 11 วัน โดย Turkish Airlines (TK) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน: Wonder of the SEAs! 11 วัน โดย Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • พ.ค.    06-16 (วันวิสาขบูชา หยุด ส-จ 14-16 พ.ค.)
 • ต.ค.     14-24 / 21-31 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 22-24 ต.ค.)

Highlight

สเปน

 • อาหารจีน 1 มื้อ / อาหารไทย 2 มื้อ
 • ชมจัตุรัสมายอร์ หรือ พลาซามายอร์ (Plaza Major) จัตุรัสใจกลางเมืองเก่าของ เมืองวิค (Vic)
 • เข้าชม ปราสาทเบลเวอร์ (Bellver Castle) หนึ่งในป้อมปราการโบราณที่สร้างขึ้นช่วงต้นศตวรรษที่ 14
 • เข้าชมความงดงามของ มหาวิหารแห่งปัลมา ชมสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกโรมัน
 • เข้าชม พระราชวังหลวงอัลมาไดนา (Royal Palace of La Almadaina) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 14
 • เข้าชม มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882
 • ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า El Corte Ingles

ฝรั่งเศส

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • เข้าชม อาสนวิหารมาร์แซย์ (Cathedral de la Major) มีฐานะเป็นอาสนวิหารรองมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1896
 • เข้าชม สำนักสงฆ์เซ็นต์วิคเตอร์ (Abbey of St. Victor) ที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายสมัยโรมัน
 • เข้าชม ป้อมปราการซองจวน (Fort Saint Jean) สร้างขึ้นในปี 1660

อิตาลี

 • อาหารไทย 1 มื้อ / อาหารจีน 2 มื้อ
 • ชม หอเอนเมืองปิซ่า (The Leaning Tower of Pisa) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางอีกด้วย
 • เข้าชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์วาติกัน (Vatican Museum)
 • เข้าชม ปราสาทเซนต์แองเจโล (St. Angelo Castle) อายุกว่า 1,900 ปี
 • เข้าชม ปราสาทเซนต์แอลโม (Castle of St. Elmo) ป้อมปราการยุคกลาง
 • เข้าชม ปราสาทเดลโลโว (Castle of Dellovo) สร้างขึ้นโดยชาวนอร์มันในศตวรรษที่ 12
 • ชม เมืองโบราณเฮอร์คูลาเนียม (Herculaneum Ancient City) ถูกฝังโดยเถ้าถ่านจากการปะทุของภูเขาไฟวิสุเวียสในปี ค.ศ. 79
 • เข้าชม ราชวังหลวงแห่งเนเปิลส์ (Royal Palace of Naples) เป็น 1 ใน 4 ของที่พำนักของกษัตริย์แห่งราชวงศ์บูร์บง (Bourbon Kings) หนึ่งในราชวงศ์ที่สำคัญที่สุดของยุโรป
 • ช้อปปิ้ง เมืองเนเปิลส์

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ – อิสตันบูล
 • วันที่ 2     อิสตันบูล – บาร์เซโลนา – อันดอร์รา
 • วันที่ 3     อันดอร์รา – วิค – เช็คอินลงเรือ Royal Caribbean Wonder of the Seas!!!
 • วันที่ 4     ปัลมา เดอ มายอร์ก้า – พระราชวังหลวง – ปราสาทเบลเวอร์ – มหาวิหารปัลมา
 • วันที่ 5     โพรวองซ์
 • วันที่ 6     ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า
 • วันที่ 7     วาติกัน – พิพิธภัณฑ์วาติกัน – ปราสาทเซนต์แองเจโล – เมืองโบราณออสเทีย อันทิกา
 • วันที่ 8     เนเปิลส์ – โวเมอร์โร – ปราสาทเซนต์แอลโม – เมืองโบราณเฮอร์คูลาเนียม- พระราชวังหลวง
 • วันที่ 9     Cruising – เรือตรวจ RT-PCR Test
 • วันที่ 10    บาร์เซโลนา – เข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ – เข้าชมคาซามิลา – ช้อปปิ้ง – อิสตันบูล
 • วันที่ 11    อิสตันบูล  – กรุงเทพฯ

  119,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IH14-CruiseMedWonder-htcc210037-11TK-May-Oct-119A220405

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved.
Top