ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland): 9 วัน โดย Etihad Airways (EY) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland): 9 วัน โดย Etihad Airways (EY)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • พ.ค.    14-22 (วันวิสาขบูชา หยุด ส-จ 14-16 พ.ค.)
 • มิ.ย.     11-19
 • ก.ค.     10-18 (วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา หยุด พ-พฤ 13-14 ก.ค.)
 • ส.ค.     07-15 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ศ-อา 12-14 ส.ค.)
 • ก.ย.     10-18
 • ต.ค.     08-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด พฤ 13 ต.ค.)

Highlight

 • อาหารจีน 4 มื้อ / อาหารไทย 1 มื้อ / เมนูพิเศษ!! คอมโบฟองดู
 • เที่ยวชม เมืองเบิร์น มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก / ชมบ่อหมีสีน้ำตาล สัญลักษณ์ของเมือง
 • เข้าชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) สถานที่พักผ่อนหย่อนใจริมทะเลสาบเจนีวา
 • นั่งรถไฟขึ้นสู่ เขากอร์เนอร์แกรต (Gornergrat) ระดับความสูง 3,059 เมตร
 • นั่ง รถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนช้าที่สุดในโลก ประมาณ 1.30 ชั่วโมง
 • ชม ทะเลสาบเออชีเนิน (Oeschinesee Lake) อยู่ในหุบเขาเออชีเนินที่ระดับความสูง 1,578 เมตร
 • ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express  พิชิตยอดเขาจุงเฟรา หนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ชม ถ้ำน้ำแข็งพันปี ลานสฟิงซ์
 • ชม ธารน้ำแข็ง (Aletsch Glacier) ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนาถึง 700 เมตร
 • ชม อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) / สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge)
 • ช้อปปิ้ง ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี
 • วันที่ 2     สนามบินอาบูดาบี – สนามบินซูริค – เมืองเบิร์น-เมืองเจนีวา
 • วันที่ 3     เมืองโลซาน – เมืองเวเว่ย์ – หมู่บ้านเชเบรอส์ – นั่งรถรางพาโนรามิคชมทิวทัศน์ไร่องุ่นริมทะเลสาบ – ชิมไวน์นานาชนิด – เมืองมองเทรอซ์
 • วันที่ 4     หมู่บ้านทาซ – หมู่บ้านเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นสู่   เขากอร์เนอร์แกรต – ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
 • วันที่ 5     นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนที่ช้าที่สุดในโลก – เมืองบริก – หมู่บ้านคันเดอร์ชเตค – นั่งกระเช้า ชมทะเลสาบเออชีเนิน – เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 • วันที่ 6     เมืองกรินเดิลวัลท์ – นั่งรถไฟไต่เขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ธารน้ำแข็ง – ยอดเขาจุงเฟรา – เมืองลูเซิร์น
 • วันที่ 7     เมืองซูริค – นีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส
 • วันที่ 8     สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี
 • วันที่ 9     สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

  129,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IZ02-CHE-ZGZRH-2201SQ-96EY-May-Oct-129A220409

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved.
Top