*บินตรง* ทัวร์ ตุรกี (Turkey): 8 วัน โดย Turkish Airlines (TK) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ ตุรกี (Turkey): 8 วัน โดย Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • เม.ย.    28-05 พ.ค. / 29-06 พ.ค. (วันแรงงาน หยุด ส-จ 30 เม.ย.- 02 พ.ค.)
 • พ.ค.    13-20 (วันวิสาขบูชา หยุด ส-จ 14-16 พ.ค.) / 18-25
 • มิ.ย.     01-08 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี หยุด ศ-อา 03-05 มิ.ย.)
 • ส.ค.     11-18 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ศ-อา 12-14 ส.ค.)
 • ก.ย.     07-14 / 21-28

Highlight

 • บินตรง กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – กรุงเทพฯ
 • พิเศษ เคบับต้นตำรับ
 • เข้าชม พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านดับดุล เมซิด (Abdul Macit) ในปี ค.ศ. 1843 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1856
 • ล่องเรือชมความสวยงามของ ช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise)
 • เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) สร้างในปี ค.ศ. 1609 เสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1616
 • เข้าชม วิหารเซนต์โซเฟีย (St.Sophia) หรือ สุเหร่าฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
 • เข้าชม พระราชวังโทพคาปึ (Topkapi Palace)
 • ชม ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล (Trojan Statue/Hollywood Horse) และ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Trojan Horse) ในอุทยานแห่งชาติทรอย (Troy National Park)
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของ เมืองโบราณเปอร์กามัน (Cable Car to Pergamon)
 • เข้าชม เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) ที่อยู่ของชาวโยนก (Lonia) ในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล
 • เข้าชม บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) สถานที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์
 • เข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ที่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale)
 • ชมการแสดงพื้นเมือง โชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) การโชว์เต้นรำที่เก่าแก่อย่างหนึ่งของชาวตุรกี ซึ่งมีมาประมาณ 6,000 ปี
 • เข้าชม เมืองใต้ดิน (Underground City) สถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยจากชาวโรมัน ที่ต้องการทำลายล้างพวกนับถือศาสนาคริสต์
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Open Air Museum of Goreme) มรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1985
 • ช้อปปิ้ง สไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar) / ร้านขนมเตอร์กิช ดีไลท์ (Turkish Delight Shop) / โรงงานทอพรม (Carpet Factory) / โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) / โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory)

Our Comment

 • เมืองเอฟฟิซุส ต้องเดินค่อนข้างไกลบนนถนนหินที่ไม่เรียบและไม่สามารถน้อนกลับทางเดิมได้ เนื่องจากรถจะไปรอรับที่ทางออกเท่านั้น แดดค่อนข้างแรง
 • เมืองใต้ดิน ทางเดินบางช่วงแคบและเตี้ย

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช    – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์บาซาร์ – เตอร์กิช ดีไลท์ – หอคอยกาลาตา– สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – เซนต์โซเฟีย – พระราชวังโทพคาปึ
 • วันที่ 3     เมืองเอซีบัต – นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ – เมืองชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – อุทยานแห่งชาติทรอย – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
 • วันที่ 4     นั่งกระเช้าสู่เมืองโบราณเปอร์กามัน – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียนเซอุส – โรงละครอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี
 • วันที่ 5     เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • วันที่ 6     เมืองอิสปาร์ตา – สวนดอกไม้หรือสวนผลไม้ – เมืองคัปปาโดเกีย – ที่พักคาราวานเซราย – ชมโชว์ระบำ Belly Dance
 • วันที่ 7     ชมบอลลูนหลากสี – เมืองเกอเรเม – เมืองใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอเรเม – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – สนามบินไกเซรี – สนามบินอิสตันบูล
 • วันที่ 8     สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ

  39,990 – 40,990 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IZ02-TUR-85TK-Apr-Sep-39-40A220415

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved.
Top