*บินตรง* ทัวร์ เวียดนาม (Viet Nam): 4 วัน โดย VietJet Air (VZ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ เวียดนาม (Viet Nam): 4 วัน โดย VietJet Air (VZ)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • พ.ค.    22-25 / 29-01 มิ.ย.
 • มิ.ย.     12-15 / 19-22 / 26-29
 • ก.ค.     03-05 / 24-27
 • ส.ค.     07-10 / 21-24 / 28-31
 • ก.ย.     04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28

Highlight

 • บินตรง กรุงเทพฯ – ดานัง
 • เที่ยว วัดเทียนมู่ ชม เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า
 • ล่องเรือมังกรชม แม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน
 • ชม พระราชวังเว้ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายาลอง
 • ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่มีความสูงถึง 5,801 ม.จากระดับน้ำทะเลเพื่อไปยัง ยอดเขาบานาฮิลล์
 • ชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดบนเขาบาน่าฮิลส์
 • สนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบที่ สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค
 • ชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินอ่อน หินหยก
 • สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง
 • เที่ยว วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงที่สุดในเวียดนาม
 • ชม โบสถ์คริสต์สีชมพู (DANANG CATHEDRAL) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคทาสีชมพูอ่อนทั้งหลัง
 • ช้อปปิ้ง ตลาดดงบา / ร้านไม้ไผ่ / ตลาดฮาน

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดงบา – ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้ (–/–/D)
 • วันที่ 2     พระราชวังเว้ – ร้านไม้ไผ่  – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – นั่งรถราง – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส (B/L/D)
 • วันที่ 3     หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรักดานัง (B/L/D)
 • วันที่ 4     วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – โบสถ์สีชมพู – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) (B/–/–)

  13,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG14-VNM-DAD07-43VZ-May-Sep-13-A220420

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved.
Top