*บินตรง* ทัวร์ เวียดนาม (Viet Nam): ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน โดย VietJet Air (VZ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ เวียดนาม (Viet Nam): ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน โดย VietJet Air (VZ)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • พ.ค.    19-22 / 26-29
 • มิ.ย.     03-06 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี หยุด ศ-อา 03-05 มิ.ย.) /17-20
 • ก.ค.     14-17 (วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา หยุด พ-พฤ 13-14 ก.ค.) / 22-25
 • ส.ค.     11-14 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ศ-อา 12-14 ส.ค.) / 22-25
 • ก.ย.     08-11 / 22-25 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 22-24 ต.ค.)

Highlight

 • บินตรง กรุงเทพฯ – ฮานอย
 • เมนูพิเศษ เฝอเวียดนาม / ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT
 • ชม หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ
 • นั่งรถรางจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
 • ขึ้นสู่ ยอดเขาฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน
 • ชม น้ำตก SILVER WATER FALL น้ำตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา
 • ชม วัดหงอกเซิน ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ
 • ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย / ตลาดก๊กเลี๊ยว

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย (–/–/D)
 • วันที่ 2     เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต – ถนนคนเดินซาปา (B/L/D)
 • วันที่ 3     นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขา    – น้ำตกสีเงิน –  เมืองลาวไก – ตลาดก๊กเลี๊ยว – เมืองฮานอย (B/L/D)
 • วันที่ 4     ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ท่าอากาศยานนอยไบ – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)  (B/–/–)

  14,888 – 15,888 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG14-VNM-HAN04-43VZ-May-Sep-14-A220420

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

*สงกรานต์**บินตรง* ทัวร์ บอลข่าน (อดีตยูโกสลาเวีย): ออสเตรีย – สโลวีเนีย – โครเอเชีย – บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา 10 วัน โดย Austrian Airlines (OS)

Code: #IH14-AUT+SLO+HRV+BIH-htcc220015-Balkans-10OS-Mar-Oct-109-A220210

Austrian Airlines (OS)

109,900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: มี.ค. – ต.ค. 2565

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved.
Top