ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland): Grand Swiss 7 วัน โดย Etihad Airways (EY) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland): Grand Swiss 7 วัน โดย Etihad Airways (EY)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • พ.ค.    24-30
 • มิ.ย.     07-13 / 21-27
 • ก.ค.     12-18 (วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา หยุด พ-พฤ 13-14 ก.ค.) / 19-25
 • ส.ค.     09-15 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ศ-อา 12-14 ส.ค.) / 23-29
 • ก.ย.     13-19 / 20-26

Highlight

 • อาหารจีน 2 มื้อ / เมนูฟองดูว์
 • ชมน้ำตกไรน์ (RhineFall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
 • ชม สิงโตหินแกะสลัก (DYING LION OF LUCERNE) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติเมื่อปี ค.ศ.1792
 • ชมสะพานไม้ชาเปล (CHAPEL BRIDGE) สะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333
 • ขึ้นกระเช้าใหม่ล่าสุด EIGER EXPRESS กระเช้าสามขาที่ทันสมัยที่สุดในโลกแล้วโดยสารรถไฟต่อขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราว Jungfraujoch
 • ช้อปปิ้ง เมืองลูเซิร์น

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อาบูดาบี (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
 • วันที่ 2     อาบูดาบี – สนามบินซูริค – ชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล (–/L/–)
 • วันที่ 3     กระเช้า EIGER EXPRESS – ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE – อินเตอร์ลาเคน – ทาซ    (B/–/D)
 • วันที่ 4     ทาซ – เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – เวเว่ย์ – โลซานน์ – ศาลาไทย   (B/–/D)
 • วันที่ 5     กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – มาร์กาสเซ – ซูริค (B/L/–)
 • วันที่ 6     สนามบินซูริค – อาบูดาบี (B/–/–)
 • วันที่ 7     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

  69,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG14-CHE-ZRH03-Grand-74EY-May-Sep-69-A220420

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved.
Top