ทัวร์ เยอรมนี - ออสเตรีย (Germany - Austria): 7 วัน โดย Etihad Airways (EY) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ เยอรมนี – ออสเตรีย (Germany – Austria): 7 วัน โดย Etihad Airways (EY)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • พ.ค.    15-21 (วันวิสาขบูชา หยุด ส-จ 14-16 พ.ค.) / 22-28
 • มิ.ย.     12-18 / 19-25
 • ก.ค.     10-16 (วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา หยุด พ-พฤ 13-14 ก.ค.) / 24-30 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 หยุด พฤ 28 ก.ค.)
 • ส.ค.     07-13 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ศ-อา 12-14 ส.ค.) / 21-27
 • ก.ย.     04-10 / 18-24

Highlight

เยอรมนี

 • อาหารจีน 1 มื้อ / เมนูขาหมูเยอรมัน
 • ชม จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึ่งตั้งชื่อตามรูปปั้นพระแม่มารีสีทอง บนเสาที่สูงตั้งตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั้งแต่ปี 1638
 • ชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE)

ออสเตรีย

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • เที่ยว ฮัลสตัท (HALLSTATT) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี
 • ชม สวนมิราเบล (MIRABELL GARDEN) สวนภายในพระราชวังเดิมที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์
 • เข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ (SCHOENBRUNN PALACE) สร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16
 • ช้อปปิ้ง ถนน GETREIDEGASSE / ถนนคาร์นท์เนอร์ (KARTNERSTRASSE)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อาบูดาบี (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
 • วันที่ 2     อาบูดาบี – มิวนิค(เยอรมัน) – พระราชวังเรสซิเดนซ์ – มาเรียนพลาตซ์ – สนาม ALLIANZ (–/–/L)
 • วันที่ 3     มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูค (B/L/–)
 • วันที่ 4     อินส์บรูค – ฮัลสตัท – ชาลซ์บูร์ก (B/–/D)
 • วันที่ 5     ชาลซ์บูร์ก – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ (B/–/L)
 • วันที่ 6     สนามบินเวียนนา – อาบูดาบี (B/–/–)
 • วันที่ 7     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

  59,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG14-DEU+AUT-MUC02-74EY-May-Sep-59-A220420

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved.
Top