ทัวร์ ตุรกี (Turkey): Super Save 8 วัน โดย Mahan Air (W5) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ ตุรกี (Turkey): Super Save 8 วัน โดย Mahan Air (W5)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • พ.ค.    25-01 มิ.ย.
 • มิ.ย.     01-08 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี หยุด ศ-อา 03-05 มิ.ย.) / 15-22 / 29-06 ก.ค.
 • ก.ค.     06-13 / 13-20 (วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา หยุด พ-พฤ 13-14 ก.ค.) / 27-03 ส.ค. (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 หยุด พฤ 28 ก.ค.)
 • ส.ค.     10-17 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ศ-อา 12-14 ส.ค.) / 17-24 / 31-07 ก.ย.
 • ก.ย.     07-14 / 14-21 / 21-28

Highlight

 • อาหารค่ำ พร้อมชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance)
 • เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE)
 • เข้าชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
 • เข้าชม พระราชวังทอปกาปี (TOPKAPI PALACE) สร้างขึ้นโดยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 ในปี ค.ศ.1459
 • ชม นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) สถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยจากชาวโรมัน
 • ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (OPEN AIR MUSEUM OF GOREME) มรดกโลก
 • ชม หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
 • ชม ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) แก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก
 • เที่ยว เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (LONIA) ในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล
 • ชม บ้านพระแม่มารี(THE VIRGIN MARY’S HOUSE) ที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์
 • ชม มัสยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า (GRAND MOSQUE) หรือ สุเหร่าสีเขียว
 • ช้อปปิ้ง โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) / โรงงานเซรามิค (CERAMIC FACTORY) / โรงงานเครื่องประดับ (JEWELLY FACTORY) / โรงงานผลิตเครื่องหนัง (LEATHER FACTORY) / สไปซ์บาซาร์ (SPICE BAZAAR)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินเตหะราน – อิสตันบูล
 • วันที่ 2     BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – ฮาเจีย โซเฟีย – ทอปกาปี – อังการ่า (B/–/D)
 • วันที่ 3     คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ –  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – ระบำ Belly Dance (B/L/D)
 • วันที่ 4     หุบเขาอุซิซาร์ – คอนย่า – ปามุคคาเล่ (B/L/D)
 • วันที่ 5     ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองเอฟฟิซุส (B/L/D)
 • วันที่ 6     โรงงานเครื่องหนัง – บูร์ซ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม – อิสตันบูล   (B/L/–)
 • วันที่ 7     สนามบินอีสตันบูล – สนามบินเตหะราน (B/–/–)
 • วันที่ 8     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

  26,999 –28,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG14-TUR-IST05-SuperSave-86W5-May-Sep-26-28-A220428

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved.
Top