*บินตรง* ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส: ยุโรปคลาสสิค 9 วัน โดย Thai Airways (TG) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส: ยุโรปคลาสสิค 9 วัน โดย Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • มิ.ย.     18 – 26
 • ก.ค.     02 – 10, 09 – 17 (วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา หยุด พ-พฤ 13-14 ก.ค.), 16 – 24, 23 – 31 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 หยุด พฤ 28 ก.ค.)
 • ส.ค.     06 – 14 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ศ-อา 12-14 ส.ค.), 20 – 28
 • ก.ย.     03 – 11, 17 – 25
 • ต.ค.     01 – 09, 08 -16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด พฤ 13 ต.ค.), 15 – 23, 22 – 30 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 22-24 ต.ค.)
 • พ.ย.     05 – 13, 19 – 27
 • ธ.ค.     03 – 11 (วันพ่อแห่งชาติ หยุด ส-จ 03-05 ธ.ค.) (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 10-12 ธ.ค.), 17 – 25

Highlight

 • บินตรง กรุงเทพฯ – ซูริค

สวิตเซอร์แลนด์

 • อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาจุงฟราว
 • อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขากลาเซียร์ 3000
 • ชม น้ำตกไรน์ (RHINE FALLS) ที่ยิ่งใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป สูง 23 เมตร กว้างกว่า 150 เมตร และมีอายุกว่า 14,000 – 17,000 ปี
 • ขึ้นกระเช้าใหม่ล่าสุด ไอเกอร์เอ็กซ์เพลส (EIGER EXPRESS) สู่ยอดเขาจุงฟราว
 • ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ 125 คน สู่กลาเซียร์ เลส ไดเบลเรท (GLACIER LES DIABLERETS) หรือ กลาเซียร์ 3000 (GLACIER 3000)
 • ช้อปปิ้ง เมืองอินเทอร์ลาเก้น

ฝรั่งเศส

 • ชม น้ำตกไรน์ (RHINE FALLS) ที่ยิ่งใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป สูง 23 เมตร กว้างกว่า 150 เมตร และมีอายุกว่า 14,000 – 17,000 ปี
 • ชมความโอ่อ่าของพระราชวังแวร์ซายส์ (CHATEAU DE VERSAILLES) ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงโปรดให้สร้างเพื่อจะให้เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และวิจิตรบรรจง
 • ชมพิพิธภัณฑ์ลุฟร์ (LOUVRE MUSEUM) อดีตพระราชวังหลวงแห่งฝรั่งเศส
 • ช้อปปิ้ง สินค้าปลอดภาษี / ห้างสมาริแตน (SAMARITAINE)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ
 • วันที่ 2     กรุงเทพฯ – ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) – น้ำตกไรน์-สไตน์อัมไรน์ – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเก้น   วันที่ 3     อินเทอร์ลาเก้น – หมู่บ้านอีเซลวาลด์ – ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค – อินเทอร์ลาเก้น
 • วันที่ 4     อินเทอร์ลาเก้น  – กลาเซียร์ 3000 – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเก้น
 • วันที่ 5     อินเทอร์ลาเก้น – สตราสบูร์ก (TGV) – ปารีส – DUTY FREE
 • วันที่ 6     นครปารีส (ชมเมือง – พระราชวังแวร์ซายส์)
 • วันที่ 7     ปารีส – ห้างสมาริแตน – พิพิธภัณฑ์ลุฟร์
 • วันที่ 8     ปารีส – กรุงเทพฯ
 • วันที่ 9     กรุงเทพฯ

  136,000 – 139,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IU01-CHE+FRA-EuropeClassic-9TG-Jun-Dec-136-139-A220517

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top