ทัวร์ อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส (Italy – Switzerland - France): 9 วัน โดย Qatar Airways (QR) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส (Italy – Switzerland – France): 9 วัน โดย Qatar Airways (QR)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • พ.ค.     28-05 มิ.ย. (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี หยุด ศ-อา 03-05 มิ.ย.)
 • มิ.ย.     18-26
 • ก.ค.     09-17 (วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา หยุด พ-พฤ 13-14 ก.ค.)
 • ส.ค.     06-14 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ศ-อา 12-14 ส.ค.)
 • ก.ย.     10-18 / 24-02 ต.ค.
 • ต.ค.     08-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด พฤ 13 ต.ค.) / 22-30 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 22-24 ต.ค.) / 29-06 พ.ย.
 • พ.ย.     12-20 / 29-07 ธ.ค. (วันพ่อแห่งชาติ หยุด ส-จ 03-05 ธ.ค.)

Highlight

อิตาลี

 • อาหารจีน 3 มื้อ / เมนูพิเศษ พิซซ่าต้นตำหรับอิตาลี
 • เข้าชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา
 • ชม น้ำพุเทรวี่ น้ำพุที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก
 • บันไดสเปน ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ชื่อ Francesco de Sanctis เป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป มีทั้งหมด 138 ขั้น
 • ชม หอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
 • เที่ยว เกาะเวนิส – เมรเตร้  เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • ชม มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) หินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี
 • ช้อปปิ้ง เวนิส

สวิตเซอร์แลนด์

 • อาหารจีน 1 มื้อ / เมนูพิเศษ ฟองดูว์ ต้นตำรับสวิตเซอร์แลนด์
 • อาหารกลางวันเมนูที่ดีที่สุด ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว
 • นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติสู่ ยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)
 • ขึ้น สวิสสฟิงซ์ หรือ อาคารสังเกตการณ์ ที่ความสูง 3,571 เมตร / 11,716 ฟิต ชมวิวได้รอบ 360 องศา
 • ชม สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น
 • ชม  อนุสาวรีย์สิงโต สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และกล้าหาญของชาวสวิตเซอร์แลนด์ ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส
 • สู่ เมืองปารีส ด้วยรถไฟด่วน TGV ความเร็วกว่า 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • ช้อปปิ้ง เมืองลูเซิร์น

ฝรั่งเศส

 • อาหารจีน 1 มื้อ / เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้อบเนย
 • เข้าชม พระราชวังแวร์ซาย (เที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใหญ่ที่สุดในปฐพี
 • ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมวิวทิวทัศน์ของนครปารีส
 • ขึ้นลิฟท์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟิล  สัญลักษณ์ของนครปารีสเลิศหรูอลังการโรแมนติค
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (แบบ VIP ไม่มีต่อคิว) พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดเก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • ช้อปปิ้ง ร้านปลอดภาษี / แกลลารี่ ลาฟาแยตต์

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ –  โดฮา – โรม
 • วันที่ 2     โรม – กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– บันไดสเปน –วิหารแพนเธออน –  ปิซ่า (อิตาลี)
 • วันที่ 3     เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ –  จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค  (อิตาลี)
 • วันที่ 4     เมสเตร้ – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – อินเทอร์ลาเค่น ( สวิตเซอร์แลนด์ )
 • วันที่ 5     พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์  – หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – ลูเซิร์น ( สวิตเซอร์แลนด์ )
 • วันที่ 6     เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชิวๆชมเมือง – เมืองซุก  – ดิจอง  (ฝรั่งเศส)
 • วันที่ 7     ดิจอง  – รถไฟด่วน TGV –  พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ถนนชองเอลิเซ่  – ประตูชัยปารีส – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู  (ฝรั่งเศส)
 • วันที่ 8     ขึ้นหอไอเฟลชั้น 2 – DUTY FREE – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ช้อปปิ้ง – โดฮา
 • วันที่ 9     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ)

  93,999 - 98,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG12-ITA+CHE+FRA-GG02-9QR-May-Nov-93-98-A220518

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top