ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland): มหัศจรรย์ พิชิต 2 ยอดเขา (จุงเฟรา – กลาเซียร์ 3000) 7 วัน 4 คืน โดย Emirates (EK) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland): มหัศจรรย์ พิชิต 2 ยอดเขา (จุงเฟรา – กลาเซียร์ 3000) 7 วัน 4 คืน โดย Emirates (EK)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • มิ.ย.     02 – 08 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี หยุด ศ-อา 03-05 มิ.ย.)
 • ก.ค.     09 – 15 (วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา หยุด พ-พฤ 13-14 ก.ค.)
 • ส.ค.     10 – 16 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ศ-อา 12-14 ส.ค.)
 • ก.ย.     09 – 15
 • ต.ค.     07 – 13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด พฤ 13 ต.ค.)
 • พ.ย.     04 – 10
 • ธ.ค.     02 – 08 (วันพ่อแห่งชาติ หยุด ส-จ 03-05 ธ.ค.)

2566

 • ม.ค.     08 – 14

Highlight

 • อาหารจีน 1 มื้อ / อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นบนเขากลาเซีย 3000
 • อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว
 • ขึ้นกระเช้าขนาดใหญ่ 125 คน สู่ ยอดเขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) ที่มีความสูง 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
 • ขึ้นกระเช้า Eiger Express พิชิต ยอดเขาจุงฟราว
 • ชม อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงทหารหาญชาวสวิสผู้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่จนวินาทีสุดท้าย
 • ชม สะพานชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
 • ช้อปปิ้ง ถนน Hoheweg

กำหนดการ

 • วันที่ 1     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     ดูไบ • ซูริค • ซูริค  เบิร์น • อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น • บ่อหมี • ย่านมาร์คกาสเซ • นาฬิกาดาราสาสตร์ • ลูลี่
 • วันที่ 3     กลาเซียร์ 3000 • มองเทรอซ์ • ปราสาทชิลยอง • โลซานน์ • อาสนวิหารโลซานน์ • ศาลาไทย • ลูลี่
 • วันที่ 4     ทาซ • เซอร์แมท • อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท • อินเทอลาเก้นท์
 • วันที่ 5     อินเทอลาเก้น • ใหม่!! พิชิตยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express • นั่งรถไฟไต่เขาสู่        เลาเทอร์บรุนเนน • ลูเซิร์น
 • วันที่ 6     ลูเซิร์น • ซูริค • สนามบินดูไบ
 • วันที่ 7     สนามบินดูไบ • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  75,999 - 85,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-CHE-EUR011-74EK-Jun2022-Jan2023-75-85-A220523

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ปีใหม่ สวิตเซอร์แลนด์ + อิตาลี ทัวร์สงกรานต์ สวิตเซอร์แลนด์ + อิตาลี (Switzerland + Italy): 8 วัน 5 คืน โดย Emirates (EK)

Code: #IV07-CHE+ITA-VCEUROEK44-8EK-Jan-Dec 2023-84-94-A221123

Emirates Airlines (EK)

84,900 - 94,900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: ม.ค. – ธ.ค. 2566

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top