ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland): Grand 9 วัน โดยสายการบิน Qatar Airways (QR) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland): Grand 9 วัน โดยสายการบิน Qatar Airways (QR)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • มิ.ย.     17-25
 • ก.ค.     13-21 (วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา หยุด พ-พฤ 13-14 ก.ค.) / 27-04 ส.ค. (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 หยุด พฤ 28 ก.ค.)
 • ส.ค.     12-20 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ศ-อา 12-14 ส.ค.)
 • ก.ย.     16-24 / 30-08 ต.ค.
 • ต.ค.     12-20 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด พฤ 13 ต.ค.) / 21-29 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 22-24 ต.ค.)
 • พ.ย.     11-19 / 30-08 ธ.ค. (วันพ่อแห่งชาติ หยุด ส-จ 03-05 ธ.ค.)

Highlight

 • อาหารเที่ยงบน ยอดเขาจุงเฟรา / เมนูพิเศษ ฟองดู ต้นตำหรับสวิตเซอร์แลนด์
 • นั่งรถไฟ กลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express ชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์
 • ขึ้นรถไฟไปยัง ยอดเขากรอนเนอร์แกรต จุดชมวิว ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น
 • ขึ้นพิชิต ยอดเขาจุงเฟรา ที่ความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)
 • ชม อนุสาวรีย์สิงโต สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี
 • ชม สะพานไม้คาเปล อันเก่าแก่ ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี
 • ชม น้ำตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป
 • ช้อปปิ้ง ลูเซิร์น / ถนนบานโฮฟซตราสเซ่ (Bahnhofstrasse)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ – โดฮา
 • วันที่ 2     ซูริค – เซนต์ มอริตซ์ – คูร์
 • วันที่ 3     คูร์ – อันนเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT
 • วันที่ 4     ยอดเขา กรอนเนอร์แกรต – ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ลานหิมะ – เมืองซาสเฟ่ – เมืองซาสกรุนด์
 • วันที่ 5     ซาสกรุนด์ – หมู่บ้านกรีเมนซ์ – เมืองกีสตัด – เมืองสเปียซ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 • วันที่ 6     อินเทอร์ลาเก้น – ยอดเขาจุงเฟรา –หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – ลูเซิร์น
 • วันที่ 7     อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบ ลูเซิร์น – สะพานไม้คาเปล – ซุก – น้ำตกไรน์ – ซูริค
 • วันที่ 8     ซูริค – สะพานมุนสเตอร์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซ่  – โดฮา
 • วันที่ 9     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  122,888 - 128,888 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG12-CHE-GG09B-Grand-9QR-Jun-Nov-122-128-A220604

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top