*บินตรง* ทัวร์ญี่ปุ่น: Fukuoka 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน VietJet Air (VZ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ญี่ปุ่น: Fukuoka 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน VietJet Air (VZ)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • ส.ค. 23-27 / 30-03 ก.ย.
 • ก.ย. 13-17 / 27-01 ต.ค.
 • ต.ค. 04-08 / 11-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด พฤ 13 ต.ค.) / 18-22 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 22-24 ต.ค.) / 25-29

 

Highlight

 • พิเศษ!! พักออนเซ็น 1 คืน
 • ชม ศาลเจ้าดาไซฟุ เชื่อว่าเป็นศาลเจ้าที่ให้พรในเรื่องการศึกษาเล่าเรียน
 • ชม ศาลเจ้ายุโทคุ อินะริ ที่ประทับแห่งเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ผู้ประทานผลเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์
 • ชม พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู ที่จัดแสดงภาพเหตุการณ์และเศษสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่จากสงครามโลกครั้งที่ 2
 • ชม สวนสันติภาพ ที่ถูกจัดแต่งในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ
 • ชม ถนนมาเมะดามาชิ ย่านเมืองเก่าที่ทางรัฐบาลรักษาไว้
 • ชม บ่อน้ำร้อนจิโกกุ บ่อน้ำร้อน 9 บ่อที่มีลักษณะแตกต่างกัน
 • ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณและปลาพันธุ์ที่หายากนานาชนิด ที่หมู่บ้านยูฟูอิน
 • ชม ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ ตระการตาด้วยวิวของประตูโทริอิ 91 ประตู
 • ช้อปปิ้ง ย่านฮามาโนะมาจิ / โทซุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต / ย่านเทนจิน

 

กำหนดการ

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2 สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู – สวนสันติภาพ – ช้อปปิ้งถนนคนเดินฮามาโนมาจิ
 • วันที่ 3 สะพานเมงาเนะ – เกาะเดจิมะ – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ถนนมาเมะดามาชิ – เมืองเปปปุ
 • วันที่ 4 ชมบ่อน้ำร้อน จิโกกุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ – เมืองฟุคุโอกะ – คาแนลซิตี้
 • วันที่ 5 สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เริ่มต้น 27,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IF05-JPN-VZ-FUK001-1-FUKUOKA-53VZ-AUG-OCT-27-30-PE220620

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top