*บินตรง* ทัวร์ เอเชียตะวันออกกลาง: จอร์แดน (Jordan) เดดซี 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Royal Jordanian (RJ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ เอเชียตะวันออกกลาง: จอร์แดน (Jordan) เดดซี 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Royal Jordanian (RJ)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • ต.ค.     01-06 / 04-09 / 07-11 / 11-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด พฤ 13 ต.ค.) / 18-23 / 20-25 / 22-27 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 22-24 ต.ค.)

Highlight

 • บินตรง กรุงเทพฯ – จอร์แดน
 • เดินทางสู่ ยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO มีความสูง 817 เมตร จากระดับน้ำทะเล เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ฝังศพของโมเสส เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์แดน
 • ชม ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์
 • นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนี่ง ไปชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์
 • ลงเล่นน้ำใน ทะเลเดดซี (DEAD SEA) ที่มีความเค็มมากกว่าทะเลอื่นถึง 4 เท่า มีความยาว 76 กิโลเมตร กว้างถึง 18 กิโลเมตร
 • ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส เทพีประจำเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150
 • ช้อปปิ้ง ทะเลเดดซี

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
 • วันที่ 2     อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari
 • วันที่ 3     ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เที่ยวชม มหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี
 • วันที่ 4     ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน-โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER
 • วันที่ 5     เมืองอัมมาน- ป้อมอัจลุน –เมืองโบราณเจอราช
 • วันที่ 6     จอร์แดน – ประเทศไทย

  51,988 - 57,988 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP03-JOR-DeadSea-63RJ-Oct-51-57-A220705

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top