*บินตรง* ทัวร์ เอเชียตะวันออกกลาง: จอร์แดน (Jordan) ฮาบิบิ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Royal Jordanian (RJ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ เอเชียตะวันออกกลาง: จอร์แดน (Jordan) ฮาบิบิ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Royal Jordanian (RJ)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • ต.ค.     09-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด พฤ 13 ต.ค.) / 16-22 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 22-24 ต.ค.)

Highlight

 • บินตรง กรุงเทพฯ – จอร์แดน
 • เดินทางสู่ ยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO มีความสูง 817 เมตร จากระดับน้ำทะเล เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ฝังศพของโมเสส เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์แดน
 • ชม ปราสาทเครัค สร้างในศตวรรษที่ 12 ปี ค.ศ. 1115
 • ลงเรือท้องกระจก (GLASS BOAT) และ เล่นน้ำตามอัธยาศัยที่ เมืองอาคาบา
 • นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนี่ง ไปชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์
 • ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส เทพีประจำเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150
 • ลงเล่นน้ำใน ทะเลเดดซี (DEAD SEA) ที่มีความเค็มมากกว่าทะเลอื่นถึง 4 เท่า มีความยาว 76 กิโลเมตร กว้างถึง 18 กิโลเมตร
 • ชม DESERT CASERT กลุ่มปราสาทในทะเลทราย 1 ใน 2 มรดกโลกของประเทศจอร์แดน
 • ช้อปปิ้ง ทะเลเดดซี / ห้าง CITY MALL + CARREFOUR

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
 • วันที่ 2     อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – ป้อมเครัค– เมืองอคาบา
 • วันที่ 3     เมืองอาคาบา- ล่องเรือ ทะเลแดงชมปะการัง พร้อมทาน บาบีคิว บนเรือ  – ทะเลทรายวาดิรัม – Jeep Tour Safari– เมืองเพตรา
 • วันที่ 4     เมืองเพตรา-เที่ยวชม มหานครเพตรา (ครึ่งวันเช้า) – มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงอัมมาน
 • วันที่ 5     เที่ยวชมเมืองอัมมาน – ป้อมอัจลุน –เมืองโบราณเจอราช – ทะเลสาบเดดซี – อัมมาน
 • วันที่ 6     ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน – โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER –กลุ่มป้อมปราสาทในทะเลทราย
 • วันที่ 7     จอร์แดน – ประเทศไทย

  61,988 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP03-JOR-Habibi-74RJ-Oct-61-A220705

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

*บินตรง* ทัวร์ ยุโรปตะวันออก (เยอรมนี – ออสเตรีย – เช็ก – สโลวัค – ฮังการี): แกรนด์ยุโรปตะวันออก 10 วัน โดย Lufthansa (LH) / Austrian Airlines (OS)

Code: #IH14-EEU-DEU+AUT+CZE+SVK+HUN-GrandEEU-10LH+OS-May-Oct-99-A220324

Austrian Airlines (OS)Lufthansa (LH)

99,900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ค. – ต.ค. 2565

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top