ทัวร์ ยุโรป: จอร์เจีย (Georgia) Premium 8 วัน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ ยุโรป: จอร์เจีย (Georgia) Premium 8 วัน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • ก.ย.     18-25
 • ต.ค.     06-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด พฤ 13 ต.ค.) / 20-27 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 22-24 ต.ค.)

Highlight

 • อาหารจีน 1 มื้อ / ดินเนอร์สุดหรู อลังการ ณ ภัตตาคารที่ใหญ่ที่สุดหรูหราที่สุดในกรุง ทบิลิซี่ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา Funicular Restaurant
 • ชมย่าน จตุรัสปิอาซซ่า Piazza Square หนึ่งในจัตุรัสที่สำคัญของเมืองบาตูมี
 • ชม รูปปั้นอาลี และ นีโน่ Ali and Nino Moving Sculptures รูปปั้นพิเศษมีความสูง 8 เมตร เคลื่อนไหวได้ทุก ๆ 10 นาที
 • ล่องเรือทะเลดำ ชมความงดงามของอ่าวเมืองบาตูมี
 • ชม โบสถ์เบกราติ Bagrati Church โบสถ์ออโธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์เจีย มรดกโลก
 • ชม อารามเกลาติ Gelati Monastery มรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1944
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน Joseph Stalin State Museum
 • ชม Uplistsikhe Cave หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งฐิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปี
 • ขึ้นรถขับเคลื่อน 4 ล้อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส Caucasus ชม โบสถ์เกอร์เกตี้ Gergeti Trinity Church สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 สัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย
 • ชม ป้อมอนานูรี่ Ananuri Fortress ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำอรักวี
 • ชม วิหารจวารี Jvari Church หรืออารามแห่งกางเขน ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6
 • ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า Narikala Fortress ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของซูริส ทซิเค หมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน
 • ชม โบสถ์ตรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral of Tbilisi วิหารหลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ ในกรุงทบิลิซี ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของศาสนาคริสนิกายออร์โธดอกซ์ตะวันออกทั่วโลก
 • ช้อปปิ้ง Central Market / Tbilisi Mall

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – อิสตันบูล
 • วันที่ 2     กรุงอิสตันบูล – เมืองบาตูมี
 • วันที่ 3     เมืองบาตูมี – เมืองคูไทซี
 • วันที่ 4     เมืองคูไทซี – เมืองกอรี – เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ – เมืองคาซเบกี
 • วันที่ 5     เมืองคาซเบกี – เมืองกูดาอูรี – กรุงทบิลิซี
 • วันที่ 6     กรุงทบิลิซี่ – เมืองมิทสเคต้า – กรุงทบิลิซี่
 • วันที่ 7     กรุงทบิลิซี – กรุงอิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ 8     สนามบินสุวรรณภูมิ

  69,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP11-GEO-Premium-8TK-Sep-Oct-69-A220705

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top