ทัวร์ แอฟริกาตะวันออก: ซูดาน – ซูดานใต้ – เอริเทรีย – จิบูตี 10 วัน โดยสายการบิน Ethiopian Airlines (ET) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ แอฟริกาตะวันออก: ซูดาน – ซูดานใต้ – เอริเทรีย – จิบูตี 10 วัน โดยสายการบิน Ethiopian Airlines (ET)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • พ.ย.     10-19

Highlight

ซูดานใต้

 • ชม อนุสรณ์สถานจอห์น การาง (John Garang Mausoleum) วีรบุรุษผู้เรียกร้องอิสรภาพและการประกาศเอกราชให้กับซูดานใต้
 • ขึ้น ยอดเขา Jebel Jujur Mountain เพื่อชมวิวเมืองจูบาจากมุมสูง
 • ชม Cattle market ตลาดค้าวัวที่ใหญ่ที่สุดในซูดานใต้
 • เข้าชม โบสถ์วาอู (Wau Cathedral) โบสถ์คาทอลิกสร้างขึ้นในปี 1913
 • เข้าชม The all saints Cathedral โบสถ์หลักของคริสต์ศาสนิกชนแห่งกรุงจูบา
 • เที่ยว Nyakuron Cultural Center หรือ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติซูดานใต้

ซูดาน

 • สัมผัสบรรยากาศ การล่องเรือในแม่น้ำไนล์ (Nile river cruise)
 • เข้าชม Meroe Pyramid ที่ตั้งของปิรามิดยุคโบราณมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 200 แห่ง ส่วนมากเป็นสุสานของกษัตริย์ และราชินีของอาณาจักร Meroitic
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติซูดาน (Sudan National Museum)
 • ช้อปปิ้ง Afra Shopping Mall / ตลาดซุก (Souk Shabi Market)

เอริเทรีย

 • ชมโบราณสถานเก่าแก่แห่งเมืองมาสสาวา อันประกอบไปด้วย เมืองโบราณอียิปต์, ตุรกี และ อิตาเลียน (Archeological site of Ruins of Egyptians, Turkish and Italian)
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเอริเทรีย (National Museum of Eritrea)
 • เข้าชม โบสถ์แม่พระแห่งโรซารี่ (Church of our lady of the Rosary) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ประจำเมืองแอสมารา สร้างขึ้นในปี 1920

จิบูตี

 • ชมทัศนียภาพอันแปลกตาของแอ่งทะเลสาบเกลือ ทะเลสาบแอสซอล (Lake Assal)
 • ชม Palais du people หรือ People Palace ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์การได้รับอิสรภาพของชาวจิบูตี

กำหนดการ

 • พฤ. 10 พ.ย. 2565     กรุงเทพมหานคร
 • ศ.   11 พ.ย. 2565     แอดดิส อาบาบา – จูบา (ซูดานใต้)
 • ส.   12 พ.ย. 2565     จูบา – ตลาดวัวใหญ่ที่สุดในเซาท์ซูดาน – ชนเผ่า – เที่ยวชมเมือง
 • อา. 13 พ.ย. 2565     จูบา – คาร์ทูม (ประเทศซูดาน)
 • จ.   14 พ.ย. 2565     คาร์ทูม – ปิรามิดนูเบียน
 • อ.   15 พ.ย. 2565     คาร์ทูม – แอสมารา
 • พ.   16 พ.ย. 2565     แอสมารา (ประเทศเอริเทรีย)
 • พฤ. 17 พ.ย. 2565     แอสมารา – จิบูตี (ประเทศจิบูตี)
 • ศ.   18 พ.ย. 2565     จิบูตี – ทะเลเกลือ
 • ส.   19 พ.ย. 2565     กรุงเทพมหานคร

  229,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IH14-EastAfrica-SDN+ERI+DJI-10ET-10-19Nov-229-A220711

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

*ปีใหม่**บินตรง* ทัวร์ เอเชีย: เวียดนามเหนือ (Viet Nam) ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)

Code: #IC04-VNM-FDH1-43FD-Aug2022-Mar2023-14-18-A220719

Air Asia (FD)

14,899 - 18,899 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: ส.ค. 2565 – มี.ค. 2566

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top