*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ มองโกเลีย (Mongolia): 5 วัน 3 คืน โดย Mongolian Airlines (OM) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ มองโกเลีย (Mongolia): 5 วัน 3 คืน โดย Mongolian Airlines (OM)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • ธ.ค.     03-07 (วันพ่อแห่งชาติ หยุด ส-จ 03-05 ธ.ค.) / 10-14 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 10-12 ธ.ค.) / 31-04 ม.ค. 2566 (วันปีใหม่ หยุด ส. 31 ธ.ค.- จ. 02 ม.ค. 2566)

2566

 • ม.ค.     21-25
 • ก.พ.     11-15
 • มี.ค.     04-08 (วันมาฆบูชา หยุด ส-จ 04-06 มี.ค.)

Highlight

 • เยือน วัดกันดันเทชีชินเล็น (GANDANTEGCHINLEN MONASTERY) นมัสการพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ สูง 26.5 เมตร เป็นรูปปั้นในร่มที่สูงที่สุดในโลก ในปี ค.ศ. 1996
 • ชม จัตุรัสซัคบาทาร์ (SUKHBAATAR SQUARE)
 • ชม อนุสาวรีย์สามข่าน (MONUMENT OF THE THREE GREAT KHAN OF THE MONGOL EMPIRE) ผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวรรดิมองโกล
 • ชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังฤดูหนาว (BOGD KHAN WINTER PALACE MUSEUM) หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่และมีค่าที่สุด
 • ชม อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (ZAISAN HILL) สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงทหารมองโกเลียที่เข้าร่วมรบกับทหารสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
 • เที่ยว อุทยานแห่งชาติโกรขิ-เตเรลจ์ พาร์ค (GORKH-TERELJ NATIONAL PARK) ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ
 • ทดลองขี่ ม้าทากิ (RIDE A HORSE) หรือม้าแคระ ม้าสายพันธ์พื้นเมืองของมองโกเลีย
 • สนุกสนานกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน (MONGOL DOG SLEDDING)
 • ชม อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน (CHINGGIS KHAN STATUE) รูปปั้นขี่ม้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • เที่ยว สกีรีสอร์ท (SKI RESORT)
 • ซ้อปปิ้ง ตลาดท้องถิ่น / ร้านค้าปลอดภาษี (GOBI FACTORY STORE OUTLET)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอูลานบาตอร์
 • วันที่ 2     สนามบินอูลานบาตอร์ – กรุงอูลานบาตอร์ – วัดกันดันเทชีชินเล็น – อนุสาวรีย์สามข่าน – จตุรัสซุคบาทาร์ – พิพิธภัณฑ์พระราชวังฤดูหนาว – อิสระซ้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น
 • วันที่ 3     อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน – อุทยานแห่งชาติโก เตเรลจ์ พาร์ค – ทดลองขี่ม้าทากิ (ม้าแคระ) – สุนัขลากเลื่อน
 • วันที่ 4     อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – สกีรีสอร์ท (รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเข้าลานสกีแล้ว)
 • วันที่ 5     ร้านค้าปลอดภาษี – สนามบินอูลานบาตอร์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

  43,990 - 49,990 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IZ02-MNG-ZGUBN_2201OM-53OM-Dec2022-Mar2023-43-49-A220725

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top