*บินตรง* ทัวร์ ทวีป เอเชีย: ญี่ปุ่น (Japan) ฮอกไกโด ซัปโปโร โนโบริเบทสึ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Air Asia X (XJ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ ทวีป เอเชีย: ญี่ปุ่น (Japan) ฮอกไกโด ซัปโปโร โนโบริเบทสึ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Air Asia X (XJ)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • ต.ค.     07-11 / 14-18 / 17-22 / 21-25 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 22-24 ต.ค.)
 • พ.ย.     04-08 / 11-15 / 18-22 / 25-29

Highlight

 • เที่ยว จิโกกุดานิ บ่อน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดเกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหนึ่งพันปีก่อน
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ ยอดเขาอุสุ เพื่อชมทิวทัศน์แบบพาโนราม่า
 • เที่ยว ฟาร์มหมีสีน้ำตาล สถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล
 • ผ่อนคลายอิริยาบถกับการ แช่ออนเซ็น ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น
 • ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
 • ชม คลองโอตารุ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ สร้างเมื่อปี 1923
 • ชม หอนาฬิกาซัปโปโร สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2421
 • เยือน สวนสาธารณะโอโดริ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในญีปุ่น
 • ชม ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าของลัทธิชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี
 • ชม ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1903
 • ชม พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร แสดงประวัติของเบียร์ในญี่ปุ่น และกระบวนการขั้นตอนการผลิตเบียร์
 • ช้อปปิ้ง โรงงานช็อกโกแลต อิชิยะ / มิตซุย เอ้าท์เล็ต / ย่านซูซูกิโนะ

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 • วันที่ 2     สนามบินชิโตเช่ – เมืองโนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – กระเช้าอุสุซัง –ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – โนโบริเบทสึ
 • วันที่ 3     เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – คลองโอตารุ – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – เมืองซัปโปโร
 • วันที่ 4     ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนสาธารณะโอโดริ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลานิโจ –พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
 • วันที่ 5     สนามบินชิโตเช่ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

  36,999 - 38,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IF05-JPN-Hokkaido-XJCTS001-53XJ-Oct-Nov-36-38-A220808

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top